Now showing items 1-1 of 1

  • Simulační nástroj pro testování výkonu SafeQ Core Server 

    Chocholáček, Peter
    Tato bakalářská práce se zabývá implementací jednoduché síťové aplikace, která navenek vypadá a chová se jako síťová tiskárna. Zkoumá možnosti jakými s ní lze komunikovat a způsoby jak na ní posílat tiskové úlohy. Na přijaté ...