Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování v perfusním MR zobrazování 

    Válková, Hana
    Tato práce se zabývá perfuzní analýzou pomocí magnetické rezonance DCE-MRI. Práce v úvodu popisuje problematiku akvizice dat pro DCE-MRI, nutnost použití kontrastních látek a přibližuje základní principy perfuzní analýzy. ...
  • Modelování v perfúzním ultrazvukovém zobrazování 

    Jakubík, Juraj
    Diplomová práca sa zaoberá problematikou kontrastných látok v ultrasonografii a ich použitím v perfúznej analýze. Je zameraná na metódu Bolus & Burst, ktorá kombináciou výhod dvoch doposiaľ používaných prístupov umožňuje ...