Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza vlivu obráběného materiálu na opotřebení a trvanlivost nástroje 

  Tolkner, Josef
  Technologie obrábění je multi disciplinární obor a společně s ekonomikou hraje stále významnější úlohu pro úspěch podniku na trhu výrobků a služeb. Současné studie ukazují, že to vyžaduje velmi úzké propojení technologií, ...
 • Biokompatibilní slitiny titanu a jejich aplikace 

  Hofírek, Michal
  Tato práce pojednává formou literární rešerše o titanových slitinách používaných v medicínských aplikacích. První část je věnována titanu jako prvku, jeho základním vlastnostem a chování ve slitinách. V další části je ...
 • Influence of Cold-Sprayed, Warm-Sprayed and Plasma Sprayed Layers Deposition on Fatigue Properties of Steel Specimens 

  Čížek, Jan; Matějková, Michaela; Dlouhý, Ivo; Šiška, Filip; Kay, Charles; Karthikeyan, Jeganathan; Kuroda, Seiji; Kovářík, Ondřej; Siegl, Jan; Loke, Kelvin; Khor, Khiam Aik (Springer, 2015-03-10)
  Titanium powder was deposited onto steel specimens using four thermal spray technologies: plasma spray, low-pressure cold spray, portable cold spray, and warm spray. The specimens were then subjected to strain controlled ...
 • Makro a mikrostruktura svarových spojů titanové slitiny TiAl6V4 zhotovených elektronovým paprskem 

  Prachař, Václav
  Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení makro a mikrostruktury svarových spojů slitiny Ti6Al4V, zhotovených svařováním elektronovým svazkem pro různé nastavení procesních parametrů elektronového svazku, a vyhodnocení ...
 • Mechanické vlastnosti titanových slitin 

  Prudíková, Alena
  Tato bakalářská práce byla vytvořena formou literární rešerše a shrnuje základní informace o titanu a jeho slitinách. V úvodních kapitolách jsou uvedeny nejdůležitější vlastnosti čistého titanu, jako je například zařazení ...
 • Návrh výrobního procesu pro zubní implantát 

  Pikal, Bohumil
  Tématem této bakalářské práce je náhled do problematiky zubní implantologie. V první části práce je uvedeno představení výrobních procesů v lékařství, představení a přehled zubních implantátů včetně pojednání o používaných ...
 • Obrábění korozivzdorných ocelí a titanových slitin 

  Tropp, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na těžkoobrobitelné materiály, konkrétně korozivzdorné oceli a titanové slitiny, z hlediska obrábění. Obrábění těchto materiálů se liší od běžného obrábění ocelí velkou náročností a nákladností, ...
 • Obrábění titanových slitin 

  Horáček, David
  Tato práce je zaměřena na titan a jeho slitiny, z hlediska vlastností, použití. Dále je probírána problematika obrobitelnosti, řezných nástrojů, kvality obrobeného povrchu a metody obrábění. V praktické části bylo za úkol ...
 • Optimalizace přípravy biokompatibilních kompozitních směsí na bázi Ti/hydroxyapatit 

  Slovák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací přípravy biokompatibilních kompozitních směsí na bázi titanu a hydroxyapatitu. Teoretická část je zaměřena na biomateriály, blíže pak specifikuje titan a hydroxyapatit. Následuje ...
 • Použití slitin titanu 

  Košťál, Jan
  Tato bakalářská práce se bude zabývat titanem a titanovými slitinami, jejich vlastnostmi a vhodným použitím ve strojírenství a dalších odvětvích. Úvodní část práce je věnována čistému titanu, popisuje technologie jeho ...
 • Povrchové úpravy hliníkových slitin 

  Petr, Jiří
  Práce je věnována problematice povrchových úprav sloužících k přípravě hliníkových slitin pro lepení. Teoretickou část je možné rozdělit na tři kapitoly. V první z nich je pojednáno obecně o hliníkových slitinách, v druhé ...
 • Produktivní obrábění titanových slitin 

  Slabý, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na produktivní obrábění titanových slitin. Na začátku pojednává o titanu a jeho slitinách. Popisuje mechanismus tvorby třísky, opotřebení nástrojů a kvalitu obrobené plochy. Dále obsahuje moderní ...
 • Přehled aplikací odlitků z neželezných slitin vyrobených metodou vytavitelného modelu 

  Tučková, Eva
  Tato bakalářská práce je rešerše zaměřena na téma aplikace odlitků vyrobené technologií vytavitelného modelu z neželezných slitin, konkrétně hliníku, hořčíku a titanu, v různých průmyslových odvětví. V jednotlivých kapitolách ...
 • Příprava intermetalických materiálů na bázi systému Ni-Ti z CS depozitů binární směsi prášků 

  Dyčka, Martin
  Bakalářská práce se zabývá intermetalickými fázemi vznikajícími v binárním systému nikl-titan. V teoretické části jsou popsány intermetalika na bázi titanu, difuze a způsoby výroby intermetalik. V experimentální části byl ...
 • Příprava vícefázové vrstvy na bázi Ti-Ni na titanovém substrátu metodou lokálního legování 

  Husťák, Miroslav
  Rešeršní část této práce se zabývá vlastnostmi a použitím titanu a jeho slitin, povrchovými úpravami a možnostmi legování povrchu titanu niklem. Cílem experimentální práce bylo vytvořit tvrdou povrchovou vrstvu na titanovém ...
 • Struktura a únavové vlastnosti vybrané titanové slitiny 

  Prudíková, Alena
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo zhodnocení únavových vlastností titanové slitiny Ti-Al3-V2,5, označované dle ASTM jako Grade 9. Pozornost byla zaměřena na únavové chování slitiny v oblasti vysokocyklové únavy. Pro ...
 • Svařování rámu jízdního kola z titanové slitiny 

  Richter, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá svařováním rámu jízdního kola z titanové slitiny. První část je zaměřena na samotné jízdní kolo. Jsou zde rozebrány typy kol, materiály, ze kterých se rámy vyrábí a vliv některých rozměrů ...
 • Tenké vrstvy oxidu titaničitého připravené elektrochemicku cestou 

  Janov, Pavel
  Předkládaná práce se zabývá přípravami aktivních elektrochromických vrstev oxidu titaničitého a jejich interkalačních vlastností. Elektrodepozicí byla vytvořena aktivní vrstva na skleněných substrátech pokryté tenkou ...
 • Titan, jeho slitiny a intermetalika pro bilologické a průmyslové aplikace 

  Vespalec, Vítězslav
  Tvorba této bakalářské práce byla provedena formou literární rešerše, která shrnuje základní informace o titanu a jeho slitinách. V první kapitole je uvedena historie výroby a použití titanu. Následující kapitola obsahuje ...
 • Úprava oxidačních vlastností TiAl intermetalik kovovými multivrstvami na bázi Al-Y 

  Handrk, Jiří
  Mechanické vlasnosti intermetalika na bázi titan hliník Ti-46Al-7Nb-0.7Cr-0.1Si-0.2Ni jsou konstatní do teploty 700 °C. Nad touto teplotou slitina oxiduje. Cílem této práce bylo zlepšit oxidační vlastnosti pomocí kovové ...