Now showing items 1-2 of 2

  • Biokompatibilní materiály na bázi kovů a jejich využití 

    Klusák, Ondřej
    Bakalářská práce je zpracována formou literární rešerše, jejíž snahou je vytvoření přehledu o problematice materiálů medicínských aplikací. Detailněji je pak práce zaměřena na vybrané skupiny biokompatibilních materiálů ...
  • Kovové biokompatibilní materiály 

    Stejskal, Pavel
    Bakalářská práce se zabývá kovovými biokompatibilními materiály, jejich chemickým složením, tepelným zpracováním, výslednými mechanickými vlastnostmi a možnostmi aplikace těchto materiálů. V úvodu práce jsou objasněny ...