Now showing items 1-20 of 33

 • 3D Morphology of Fracture Surfaces Created by Mixed-mode II+III Fatigue Loading in Metallic Materials 

  Vojtek, Tomáš; Pokluda, Jaroslav; Hohenwarter, Anton; Slámečka, Karel; Pippan, Reinhard (Elsevier, 2014-06-25)
  This paper presents results of 3Dfractographical analysis of shear-mode fatigue cracks in ARMCO iron, alpha-titanium, nickel and the X5CrNi18-10 steel. Observation of crack paths on a microscopic level enables us to reveal ...
 • Analýza vlivu obráběného materiálu na opotřebení a trvanlivost nástroje 

  Tolkner, Josef
  Technologie obrábění je multi disciplinární obor a společně s ekonomikou hraje stále významnější úlohu pro úspěch podniku na trhu výrobků a služeb. Současné studie ukazují, že to vyžaduje velmi úzké propojení technologií, ...
 • Biokompatibilní kovové materiály 

  Mišáková, Liliana
  Táto bakalárska práca spracovaná formou literárnej rešerše sa zaoberá problematikou biokompatibilných kovových materiálov. Cieľom tejto práce je poskytnúť prehľad o materiáloch používaných vo všeobecnom a zubnom lekárstve ...
 • Biokompatibilní slitiny titanu a jejich aplikace 

  Hofírek, Michal
  Tato práce pojednává formou literární rešerše o titanových slitinách používaných v medicínských aplikacích. První část je věnována titanu jako prvku, jeho základním vlastnostem a chování ve slitinách. V další části je ...
 • Biokompatibilní slitiny titanu a kobaltu a jejich aplikace 

  Volná, Kateřina
  Tato práce je napsána formou literární rešerše a zabývá se titanovými a kobaltovými slitinami a jejich použitím v zubním lékařství. V první části je popsána výroba jednotlivých kovů, jejich mechanické, fyzikální a chemické ...
 • Design of manufacturing simulations of a flatplate pulsating heat pipe 

  Pontecorvo, Matteo (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
  Currently, a research team in the University of Brighton, in collaboration with the European Space Agency (ESA), is developing a pulsating heat pipe that will eventually be launched and tested in space, with the International ...
 • Influence of Cold-Sprayed, Warm-Sprayed and Plasma Sprayed Layers Deposition on Fatigue Properties of Steel Specimens 

  Čížek, Jan; Matějková, Michaela; Dlouhý, Ivo; Šiška, Filip; Kay, Charles; Karthikeyan, Jeganathan; Kuroda, Seiji; Kovářík, Ondřej; Siegl, Jan; Loke, Kelvin; Khor, Khiam Aik (Springer, 2015-03-10)
  Titanium powder was deposited onto steel specimens using four thermal spray technologies: plasma spray, low-pressure cold spray, portable cold spray, and warm spray. The specimens were then subjected to strain controlled ...
 • Makro a mikrostruktura svarových spojů titanové slitiny TiAl6V4 zhotovených elektronovým paprskem 

  Prachař, Václav
  Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení makro a mikrostruktury svarových spojů slitiny Ti6Al4V, zhotovených svařováním elektronovým svazkem pro různé nastavení procesních parametrů elektronového svazku, a vyhodnocení ...
 • Mechanické vlastnosti titanových slitin 

  Prudíková, Alena
  Tato bakalářská práce byla vytvořena formou literární rešerše a shrnuje základní informace o titanu a jeho slitinách. V úvodních kapitolách jsou uvedeny nejdůležitější vlastnosti čistého titanu, jako je například zařazení ...
 • Návrh výrobního procesu pro zubní implantát 

  Pikal, Bohumil
  Tématem této bakalářské práce je náhled do problematiky zubní implantologie. V první části práce je uvedeno představení výrobních procesů v lékařství, představení a přehled zubních implantátů včetně pojednání o používaných ...
 • Obrábění korozivzdorných ocelí a titanových slitin 

  Tropp, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na těžkoobrobitelné materiály, konkrétně korozivzdorné oceli a titanové slitiny, z hlediska obrábění. Obrábění těchto materiálů se liší od běžného obrábění ocelí velkou náročností a nákladností, ...
 • Obrábění titanových slitin 

  Müller, Peter
  Táto bakalárska práca popisuje najvýznamnejšie vlastnosti a výrobu titánu, uvádza rozdelenie titánových zliatin a ich charakteristiku. V experimentálnej časti bol sústružený polotovar zo zliatiny Ti-6Al-4V a v závislosti ...
 • Optimalizace přípravy biokompatibilních kompozitních směsí na bázi Ti/hydroxyapatit 

  Slovák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací přípravy biokompatibilních kompozitních směsí na bázi titanu a hydroxyapatitu. Teoretická část je zaměřena na biomateriály, blíže pak specifikuje titan a hydroxyapatit. Následuje ...
 • Použití slitin titanu 

  Košťál, Jan
  Tato bakalářská práce se bude zabývat titanem a titanovými slitinami, jejich vlastnostmi a vhodným použitím ve strojírenství a dalších odvětvích. Úvodní část práce je věnována čistému titanu, popisuje technologie jeho ...
 • Povrchové úpravy hliníkových slitin 

  Petr, Jiří
  Práce je věnována problematice povrchových úprav sloužících k přípravě hliníkových slitin pro lepení. Teoretickou část je možné rozdělit na tři kapitoly. V první z nich je pojednáno obecně o hliníkových slitinách, v druhé ...
 • Produktivní obrábění titanových slitin 

  Slabý, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na produktivní obrábění titanových slitin. Na začátku pojednává o titanu a jeho slitinách. Popisuje mechanismus tvorby třísky, opotřebení nástrojů a kvalitu obrobené plochy. Dále obsahuje moderní ...
 • Přehled aplikací odlitků z neželezných slitin vyrobených metodou vytavitelného modelu 

  Tučková, Eva
  Tato bakalářská práce je rešerše zaměřena na téma aplikace odlitků vyrobené technologií vytavitelného modelu z neželezných slitin, konkrétně hliníku, hořčíku a titanu, v různých průmyslových odvětví. V jednotlivých kapitolách ...
 • Příprava intermetalických materiálů na bázi systému Ni-Ti z CS depozitů binární směsi prášků 

  Dyčka, Martin
  Bakalářská práce se zabývá intermetalickými fázemi vznikajícími v binárním systému nikl-titan. V teoretické části jsou popsány intermetalika na bázi titanu, difuze a způsoby výroby intermetalik. V experimentální části byl ...
 • Příprava objemových materiálů na bázi Mg-Al-Ti metodami práškové metalurgie 

  Brescher, Roman
  Táto diplomová práca sa zaoberá výskumom a prípravou objemového materiálu na báze systému Mg–Al–Ti. V teoretickej časti boli zhrnuté základné poznatky o horčíkových zliatinách, so zameraním najmä na systémy Mg–Al a Mg–Ti. ...
 • Příprava tenkých vrstev oxidů titanu 

  Jakubis, Ivan
  Predkladaná práca sa zaoberá problematikou elektrochromizmu a problematikou vytvorenia aktívnej elektrochromickej vrstvy oxidu titaničitého. Pomocou rôznych prekurzorov obsahujúcich prvok titánu je elektrodepozíciou vytvorená ...