Now showing items 1-20 of 60

 • Antibacterial activity of AgNPs-TiO2 nanotubes: influence of different nanoparticle stabilizers 

  Bílek, Ondřej; Fialová, Tatiana; Otáhal, Alexandr; Adam, Vojtěch; Šmerková, Kristýna; Fohlerová, Zdenka (Royal Society of Chemistry, 2020-12-15)
  Enhanced antibacterial properties of nanomaterials such as TiO2 nanotubes (TNTs) and silver nanoparticles (AgNPs) have attracted much attention in biomedicine and industry. The antibacterial properties of nanoparticles ...
 • Aplikace velmi tenkých zmatňujících nástřiků 

  Hruboš, David
  Tato diplomová práce se zabývá matnícími nástřiky pro účely optického 3D skenování. Cílem práce je najít metodu nanášení směsi TiO2 a etanolu, která by zajistila tloušťku matnící vrstvy mimo měřitelný rozsah 3D skeneru. V ...
 • Chemical Microrobots as Self-Propelled Microbrushes against Dental Biofilm 

  Villa, Katherine; Viktorová, Jitka; Plutnar, Jan; Ruml, Tomáš; Hoang, Lan; Pumera, Martin (Cell Press, 2020-09-23)
  Mouths offer the perfect environments for microbial cell formation, promoting the growth of biofilms, for example, on teeth. Dental biofilm exhibits strong resistance to antibiotics and is a cause of many dental diseases. ...
 • Dielektrické vlastnosti epoxidové pryskyřice plněné nanočásticemi 

  Ráček, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá rozborem základní problematiky dielektrik a nanokompozitů. Popisuje výrobu experimentálních vzorků nanokopozitů z epoxidové licí pryskyřice a nanočástic oxidu titaničitého v různém hmotnostním ...
 • Elektrické vlastnosti nanokompozitů 

  Libra, Miroslav
  Předkládaná diplomová práce se zabývá elektrickými vlastnostmi nanokompozitních materiálů. Vzorky pro experiment jsou vyrobeny z epoxidové licí pryskyřice jako matrice a oxidů TiO2 a Al2O3 jako nanoplniva v různém procentním ...
 • Elektroasistovaná fotokatalýza v reaktoru s tištěnými elektrodami 

  Filipská, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá fotoelektrochemickými články, kde se jako fotoanoda používá oxid titaničitý nanesený na vodivém FTO skle a jako protielektroda se zde využívá zlatá elektroda. Práce se také zaměřuje na ...
 • Elektrofotokatalytická dezinfekce vody 

  Štefancová, Eva
  V tejto práci bola overovaná elektrofotokatalytická dezinfekcia vody vložením napätia na elektródový systém. Pracovná elektróda bola pokrytá vrstvou oxidu titaničitého, ktorý vykazuje vhodné fotokatalytické vlastnosti. Na ...
 • Enhanced antibacterial and anticancer properties of Se-NPs decorated TiO2 nanotube film 

  Bílek, Ondřej; Fohlerová, Zdenka; Hubálek, Jaromír (PLOS, 2019-03-08)
  Selenium nanoparticle modified surfaces attract increasing attention in the field of tissue engineering. Selenium exhibits strong anticancer, antibacterial and anti-inflammatory properties and it maintains relatively low ...
 • Fotochemická degradace azobarviv 

  Uhrová, Ivana
  Diplomová práce popisuje monitoring fotokatalytické aktivity tenkých vrstev oxidu titaničitého a fotokatalytickou degradaci azobarviv, která byla následně i experimentálně prozkoumána v tenké vrstvě polymerní matrice. Z ...
 • Fotoelektrochemické vlastnosti oxidu titaničitého dopovaného kovy 

  Vičarová, Monika
  Tato práce se zabývá optimalizací materiálů a procesů pro zhotovení vrstev oxidu titaničitého obohacených o agregáty kovů nanoskopických rozměrů. Při osvitu viditelným zářením se u těchto vrstev vyskytuje plazmonický efekt. ...
 • Fotokatalytická aktivita hybridních vrstev oxidu titaničitého opracovaných plazmochemicky 

  Koukolová, Anna
  Bakalářská práce se zabývá fotokatalytickou aktivitou tenkých vrstev oxidu titaničitého imobilizovaných na PET fólii a následně opracovaných plazmochemicky. Bylo řešeno stanovení fotokatalytické aktivity dvěma způsoby, a ...
 • Fotokatalytická aktivita hybridních vrstev oxidu titaničitého pro desinfekci vody 

  Morávková, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou tenkých vrstev na bázi nanočástic oxidu titaničitého a organokřemičitého pojiva. Je zkoumán vliv poměru obou složek na vlastnosti vytvořených imobilizovaných vrstev. Byly použity ...
 • Fotokatalytická aktivita hydrotermálního oxidu titaničitého 

  Lepičová, Martina
  Hydrotermální syntéza je jednou z nejvíce používaných metod k přípravě nanočástic oxidu titaničitého. Proces probíhá za zvýšených teplot a tlaku, což usnadňuje přeměnu amorfního oxidu titaničitého na krystalický. Změna ...
 • Fotokatalytická aktivita tištěných vrstev oxidu titaničitého 

  Novotná, Michaela
  Tato diplomová práce byla zaměřena na přípravu samočisticích fotokatalyticky aktivních tenkých vrstev oxidu titaničitého. Transparentní porézní tenké vrstvy oxidu titaničitého byly připraveny z prekurzoru titan tetraisopropoxidu ...
 • Fotokatalytická inaktivace kvasinek 

  Šupinová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na studium účinku ultrafialového záření a oxidu titaničitého na kvasinku Candida vini. Fotokatalytická inaktivace této kvasinky byla prováděna na různých typech vrstev oxidu titaničitého nanesených ...
 • Hodnocení degradace inkoustového tisku 

  Blažková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá studiem degradace inkoustového tisku na ručním papíru, který je upraven polymerní vrstvou s obsahem světelného stabilizátoru a anorganického plniva. Polymerní vrstva natíraná na médium byla ...
 • Kapalné aprotické elektrolyty s obsahem nanočástic oxidů titaničitého a hlinitého 

  Tomeš, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá měřením elektrické vodivosti kapalných a gelových elektrolytů. V úvodu je popsána kalibrace vodivostní cely. Hlavní část diplomové práce je věnována přípravě a měření kapalných a gelových ...
 • Kinetika elektrofotokatalytické dezinfekce vody 

  Štefancová, Eva
  V tejto práci bola overená elektrofotokatalytická dezinfekcia na vybraných mikroorganizmoch. Elektrofotokatalytický systém dovoľuje aplikáciu napätia na fotoanódu pokrytú vrstvou oxidu titaničitého. Dezinfekčný účinok bol ...
 • Materiálový tisk UV dozimetrů 

  Třešňáková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá přípravou chemických UV dozimetrů, které pracují na různých principech a jejich následným tiskem. Byly připraveny tři UV dozimetry, první je založen na fotokatalytické reakci oxidu titaničitého s ...
 • Mesoporézní vrstvy oxidu titaničitého připravené materiálovým tiskem 

  Chludilová, Markéta
  Tato práce se zabývá tvorbou tenkých vrstev porézního oxidu titaničitého. Roztoky pro tvorbu tenkých vrstev byly připraveny pomocí sol-gelové metody a to smícháním TTIP, polyethylenglykolu o molekulové hmotnosti 1500 a ...