Now showing items 1-2 of 2

  • 3D skenování lesklých povrchů 

    Zeman, Jakub
    Cílem této bakalářské práce je experimentálně posoudit, jak koncentrace titanového prášku v matnícím nástřiku ovlivňuje vlastnosti matnící vrstvy lesklého povrchu určeného pro 3D skenování. Teoretická část práce nastiňuje ...
  • Stanovení odchylek měření 3D optického skeneru 

    Dokoupil, Filip
    Cílem této bakalářské práce je experimentální zjištění odchylek měření optického systému ATOS Triple Scan při aplikaci matnícího křídového a titanového nástřiku užitím statistického zpracování dat. Teoretická část práce ...