Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování v perfúzním ultrazvukovém zobrazování 

    Jakubík, Juraj
    Diplomová práca sa zaoberá problematikou kontrastných látok v ultrasonografii a ich použitím v perfúznej analýze. Je zameraná na metódu Bolus & Burst, ktorá kombináciou výhod dvoch doposiaľ používaných prístupov umožňuje ...