Now showing items 1-2 of 2

  • Technologie smykového tlačení 

    Povalač, Tomáš
    Předložená práce vypracovaná v rámci bakalářského studia B-STI Strojní inženýrství je zaměřena na technologii smykového tlačení. Na základě studie a vlastních zkušeností je v práci představena problematika tlačení, technologie ...
  • Technologie tváření tenkých povlakovaných plechů 

    Procházka, Lukáš
    Tato bakalářská práce se zabývá tvářením tenkých povlakovaných kovů. Práce je rozdělena do třech tematických částí. První část obsahuje pojednání o technologiích, které se používají při tváření povlakovaných kovů, což jsou ...