Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh manipulačního zařízení výrobní linky 

  Macháček, Jakub
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh manipulačního a zvedacího zařízení výrobní linky. Práce se zabývá návrhem rámu stroje pro příčný posuv 100 mm a podélný posuv 1500 mm. Dále se práce zabývá návrhem několika variant ...
 • Návrh nákladního výtahu 

  Drápela, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nákladního výtahu. Výtah je poháněn speciálním mechanismem s využitím tlačného řetězu. Řetěz je veden ze zásobníku přes řetězové kolo do svislé vodící drážky. Na konci řetězu je ...
 • Návrh nákladního výtahu 

  Odvárka, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nákladního výtahu poháněného speciálním mechanismem s využitím tlačného řetězu. V práci jsou navrženy a popsány nejdůležitější konstrukční celky nákladního výtahu. Konstrukční řešení ...
 • Návrh nákladního výtahu 

  Kryška, Martin
  Cílem této diplomové práce bylo provést koncepční návrh nákladního výtahu poháněného tlačným řetězem. Úvod je zaměřen na obecný popis výtahů a stávající problematiku. Další kapitoly obsahují vlastní návrh výtahu, konstrukci ...
 • Návrh nákladního výtahu 

  Šarman, Michal
  Cílem této diplomové práce je navrhnout nákladní výtah poháněný speciálním mechanizmem s využitím tlačeného řetězu dle zadaných parametrů. Úvod obsahuje základní rozdělení výtahů, dále je pak práce zaměřena na vlastní návrh ...
 • Návrh speciálního manipulátoru 

  Martinů, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem speciálního manipulátoru, poháněného speciálním mechanizmem s využitím tlačného řetězu. Řetěz je veden z dolní větve vodorovné vodící drážky přes řetězové kolo do horní větve vodící ...
 • Zvedací plošina 

  Dítě, Michal
  Tato práce se zabývá přehledem různých typů konstrukcí zvedacích plošin. Navržením konstrukce několika zvedacích plošin s různými pohony plošiny, s nosností 800 kg a zdvihem 700 mm. A porovnáním těchto řešení. Vybráním ...