Now showing items 1-2 of 2

  • Pokročilé metody vyhodnocování topografie povrchu 

    Toman, Ladislav
    Tato práce se zabývá popisem způsobů měření textury povrchu, popisuje přístroje, pomocí nichž lze texturu těchto povrchů zaznamenávat a popisuje parametry, které umožňují texturu povrchu kvantifikovat. Praktická část se ...
  • Vyhodnocení hydrodynamického zatížení přelévané mostovky 

    Řezník, Jindřich
    Předmětem této práce je vyhodnocení hydrodynamického zatížení na fyzikálním modelu mostovky, především stanovení vztahu mezi mediánem a krajními kvantily jednotlivých složek hydrodynamického zatížení a posouzení vlivu tvaru ...