Now showing items 1-9 of 9

 • Moderní povrchové úpravy tlakových forem 

  Černý, Štěpán
  Bakalářská práce je zaměřena na vliv povrchových úprav na prodloužení životnosti a snížení množství servisních hodin u forem pro tlakové lití slitin hliníku. Teoretický rozbor problému se zabývá požadavky na nástrojové ...
 • Porovnání dvou technologií u tlakového Al odlitku 

  Daniel, Jakub
  Práce předpokládá návrh dvou technologií výroby součásti protikusu koule z hliníkové slitiny. Na základě literární studie a konzultace s firmou byl pro technologii obrábění sestaven CNC program Pro technologii tlakového ...
 • Slévárenské technologie z pohledu rozměrové přesnosti odlitků 

  Hýbal, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o různých slévárenských technologiích, konkrétně o technologii vytavitelného modelu, vypařitelného modelu a tlakového lití. Tyto technologie srovnává nejen na základě dosažení nejmenších ...
 • Srovnání různých technologií zhotovení odlitků z hlediska dosažení jejich optimální rozměrové přesnosti 

  Straka, Jakub
  Tato bakalářská práce si klade za úkol shromáždit informace o technologiích používaných při výrobě odlitků z hlediska dosažení co nejlepších rozměrových přesností. Zaměřena je především na technologii vytavitelného modelu, ...
 • Struktura a vlastnosti tlakově litých odlitků z hořčíkové slitiny AZ91 

  Růžička, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocení vlivu licích parametrů tlakově litých odlitků z hořčíkové slitiny AZ91 z hlediska dosažení optimálních mechanických vlastností, struktury a výskytu slévárenských vad
 • Struktura a vlastnosti vybraných hořčíkových slitin na odlitky 

  Svozil, Libor
  V této práci jsou porovnávány struktury a výsledné mechanické vlastnosti slitiny AZ91 odlévané metodami tlakového lití a squeeze casting. Práce obsahuje srovnání vyskytujících se fází, tvrdost těchto fází, porezitu materiálu, ...
 • Technologie zhotovení odlitků "na hotovo" 

  Bartoš, Filip
  Tato bakalářská práce si klade za úkol shromáždit základní informace o technologiích používaných při výrobě odlitků na hotovo, tedy bez nutnosti dalšího obrábění, tzv. „Net-Shape“. Zaměřena je především na technologii ...
 • Tlakově lité odlitky z Al slitin pro automobilový průmysl 

  Havel, Jiří
  Tato rešeršní práce je zaměřena na téma Tlakově lité odlitky z Al slitin pro automobilový průmysl. V teoretické části je toto téma popsáno z hlediska technologie lití pro Al slitiny se zaměřením na vysokotlaké lití, na ...
 • Tlakově lité odlitky z Mg slitin pro automobilový průmysl 

  Hejduk, Oldřich
  Rešeršní práce zpracovaná v rámci bakalářského studia na téma Tlakově lité odlitky z Mg slitin pro automobilový průmysl. Cílem práce je popis vlastností hořčíkových slitin s důrazem na Mg slitiny určené pro tlakové lití. ...