Now showing items 1-5 of 5

 • Generátor horkého vzduchu 

  Hodás, Ladislav
  Táto práca sa zaoberá konštrukčným návrhom zariadenia na generovanie horúceho vzduchu. Generátor má slúžiť na vykonávanie teplotných skúšok pre firmu. V úvodnej časti sú obecne zhrnuté poznatky o ventilátoroch, prestupe ...
 • Návrh sacího kanálu turbínového motoru v provedení NACA vstup 

  Babinec, Viktor
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a aerodynamickou analýzou subsonického vstupného ústrojenstva v prevedení NACA vstup pre prúdový motor osadený v bezpilotnom prostriedku. Súčasťou práce je teoretický rozbor NACA ...
 • Optimalizovaný návrh sacího kanálu turbínového motoru 

  Kubo, Michal
  Táto diplomová práca sa venuje návrhu podzvukového sacieho kanála k malému prúdovému motoru integrovaného do trupu obratného bezpilotného prostriedku. Je tu uvedených zopár typov používaných vstupných ústrojenstiev za ...
 • Rekonstrukce vytápění školní budovy 

  Kozák, Karol
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom nového vykurovacieho systému v budove gymnázia v meste Vlašim. Starý systém vykurovania bude úplne vymenený za nový systém pozostávajúci z doskových radiátorov a medenej potrubnej siete. ...
 • Vzduchotechnika rodinného domu 

  Milatová, Adriána
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vzduchotechnických zariadení vybraných častí rodinného domu s krytým bazénom. Jednotlivé zariadenia sú navrhnuté tak, aby splňovali hygienické, prevádzkové a funkčné požiadavky na vnútornú ...