Now showing items 1-5 of 5

 • Adaptér pro tlakování sportovních tlumičů odpružení 

  Drozd, David
  Táto bakalárska práca je zameraná na konštrukciu adaptéra na plnenie jednoplášťových tlmičov plynným médiom. Prvá časť sa zaoberá podstatou a metódami tlakovania tlmičov, ako aj prehľadom rôznych typov vyrábaných adaptérov. ...
 • Konstrukční návrh zařízení pro měření vozidlových tlumičů 

  Duda, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom zariadenia na meranie vozidlových tlmičov. Popisuje tlmiče a možnosti ich diagnostiky. V ďalšej časti popisuje samotný konštrukčný návrh, pevnostnú analýzu, modálnu analýzu ...
 • Snižování hlučnosti leteckých motorů 

  Čirka, Martin
  Letecká doprava ovplyvňuje v modernej spoločnosti každodenný život, a to nielen úžitkom z efektívneho cestovania, ale aj negatívnym dopadom na životné prostredie, teda nás ľudí. Pre tento dôvod som sa rozhodol zaoberať v ...
 • Srovnání semi-aktivních a konvenčních systémů odpružení vozidel z pohledu jízdního komfortu 

  Baroš, Eduard
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je porovnanie charakteristických vlastností, vybraných typov odpruženia, ktoré ovplyvňujú jazdný komfort vozidiel. V úvode stručne oboznamuje s históriou a účelom odpruženia. Popisuje ...
 • Systémy pneumatického odpružení podvozků osobních vozidel 

  Mračnová, Michaela
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je popísanie systémov pneumatického odpruženia. Úvodná kapitola práce popisuje historický vývoj týchto systémov. Práca zahŕňa popis hlavných komponentov systémov pneumatického odpruženia ...