Now showing items 1-12 of 12

 • Elektrické vlastnosti tlustovrstvých past měřené v širokém rozsahu teplot 

  Gajdoš, Jiří
  Cílem této diplomové práce je prověřit elektrické vlastnosti různých tlustovrstvých odporových past v širším intervalu teplot. Práce se především zaměřuje na změnu elektrického odporu v závislosti na teplotách, které ...
 • Elektrochemický senzor pro detekci kyseliny askorbové 

  Hlavička, Michal
  Tato práce se zabývá elektrochemickou detekcí kyseliny askorbové pomocí tištěných tříelektrodových senzorů. Práce je rozdělena na tři části, kde v první je popsána teorie tlustých vrstev, od typů a složení past, až po ...
 • Kapacitní senzor v nízkoteplotní keramice 

  Symerský, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o teoretických poznatcích základních materiálů, a to především o keramice nízkých teplot, která umožňuje vytváření vícevrstvých struktur. Při vytváření těchto struktur však vznikají různé defekty, ...
 • Měření tíhy s využitím LTCC technologie 

  Straka, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou snímače tíhy vytvořeného na keramice nízkých teplot. Snímač tíhy převádí měřenou fyzikální veličinu na elektrický signál. Ke snímání tíhy se používají senzory tenzometrické, kapacitní a ...
 • Návrh a realizace struktur s vnořenými komponenty 

  Němec, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vícevrstvých struktur a tlustovrstvové technologie. Hlavním cílem práce je změřit základní elektrické vlastnosti struktur realizovaných pomocí tlustovrstvové technologie. Tyto ...
 • Nekonvenční aplikace hybridních integrovaných obvodů 

  Klíma, Martin
  Práce se zabývá oblastí nekonvenčních aplikací tlustovrstvé technologie, především problematikou snímání teploty s pomocí termodynamické senzoriky. Je zde shrnuta teorie termodynamických senzorů a je navržen a realizován ...
 • Novel Electrochemical Biosensor for Simultaneous Detection of Adenine and Guanine Based on Cu2O Nanoparticles 

  Pekárková, Jana; Prášek, Jan; Majzlíková, Petra; Trnková, Libuše; Drbohlavová, Jana; Pekárek, Jan; Hrdý, Radim; Hubálek, Jaromír (Elsevier, 2012-11-02)
  In this paper Cu2O nanoparticles were prepared and used for the construction of novel electrochemical voltammetric biosensor for the simultaneous detection of adenine and guanine. Cu2O nanoparticles were synthesized via ...
 • Optimalizace elektrochemického senzoru pro měření v kapce 

  Gajdoš, Libor
  Tato práce se zabývá modifikací standardního tlustovrstvého elektrochemického senzoru tak, aby na něm bylo možno provádět detekci z kapky. V teoretické části je popsána technologie tlustých vrstev, typy a složení tlustovrstvých ...
 • Optimalizace elektrodového systému tlustovrstvého elektrochemického senzoru 

  Cupal, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá optimalizací elektrod tlustovrstvých senzorů. Cílem práce je zjistit, jak geometrické velikosti a tvary elektrod ovlivňují výstupní proudovou odezvu. Technologie a použitá elektrochemická analytická ...
 • Vlastnosti 3D prvků realizovaných tlustovrstvovou technologií 

  Shishkin, Alexey
  Účelem našeho experimentu je sestavování matematických modelů pro RC-RP prvků odlišných od sebe konstrukčními příznaky. V matematickém modelu jako výstupní parametr vezmeme teplotní součinitel časově konstanty prvku a jako ...
 • Vliv viskozity tlustovrstvé pasty před tiskem na formování vrstev 

  Ondráček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá teorií technologie tlustých vrstev a nanášením těchto vrstev. Dále práce obsahuje základy reologie kapalin, metody měření viskozity a způsoby míchání kapalin. Hlavním cílem práce je zjistit vliv ...
 • Vytvoření elektrochemických čidel pro testování DNA 

  Šílený, Jan
  Účelem této práce bylo navržení a realizace elektrochemických čidel na analýzu DNA pomocí tlustovrstvé technologie. Spolu s nutnou teorií je rozvedena výroba od návrhu až po jednotlivé kroky při realizaci. Dále je popsáno ...