Now showing items 1-5 of 5

 • Elektrochemická analytická zařízení pro měření s tlustovrstvými senzory 

  Pytlíček, Zdeněk
  Předkládaná práce se zabývá problematikou elektrochemických analytických zařízení, která jsou navržena pro zjišťování stopových koncentrací látek v roztocích a to za pomocí tlustovrstvých senzorů. Prioritně je zde hledáno ...
 • Elektrochemické senzory s 3-D strukturou elektrod 

  Štekovič, Michal
  Pro výrobu miniaturních elektrochemických senzorů se může použít technologie tlustých vrstev. Hlavním problémem návrhu senzoru je optimalizace tlustovrstvého elektrodového systému, optimalizace výrobních technologií ...
 • New Hydrodynamic Electrochemical Arrangement for Cadmium Ions Detection Using Thick-Film Chemical Sensor Electrodes 

  Prášek, Jan; Adámek, Martin; Hubálek, Jaromír; Adam, Vojtěch; Trnková, Libuše; Kizek, René (MDPI, 2006-11-06)
  Miniaturization and integration of chemical devices into modules that are dimensionally comparable with electronic chips (Lab on Chip) is nowadays developing worldwide. The aim of our work was to suggest and optimize the ...
 • Optimalizace elektrod tlustovrstvých senzorů 

  Křivka, Jan
  Předkládaná práce se zabývá optimalizací elektrod tlustovrstvých senzorů. Cílem je nalezení vhodného návrhu elektrod pro co nejlepší a reprodukovatelnou proudovou odezvu tlustovrstvých senzorů.
 • Senzory plynů, jejich konstrukce a testování 

  Zbožínek, Štěpán
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá senzory plynů, jejich konstrukcí a metodami testování. V úvodní části je stručně popsána problematika detekce plynů. Jsou zde uvedeny běžné principy, konstrukce, příklady možných ...