Now showing items 1-10 of 10

 • Adhesion and Cohesion Testing of Joint Sealants after Artificial Weathering – New Test Method 

  Nečasová, Barbora; Liška, Pavel; Šlanhof, Jiří (Elsevier Ltd, 2017-06-02)
  The use of construction sealants is an important area not just of the building construction. Each building requires a careful processing of all details and façades are no exception. From today´s point of view we may note ...
 • Adheze lepených spojů fasádních obkladů z materiálů na bázi dřeva 

  Nečasová, Barbora
  Disertační práce je zaměřena na zkoumání adhezních vlastností fasádních obkladů ze dřeva a z materiálů na bázi dřeva v kombinaci s vysokopevnostními pružnými lepícími/montážními systémy. Tyto systémy umožňují realizaci ...
 • Determination of Tensile Properties of Selected Building Sealants in Combination with High-pressure Compact Laminate (HPL) 

  Liška, Pavel; Nečasová, Barbora; Šlanhof, Jiří; Hanzelková, Martina (Elsevier Ltd., 2015-07-01)
  One of the current issues in the Czech building industry is an efficient implementation of seal joint between constructions. An undesirable penetration of water, moisture or air between structural elements may have a ...
 • Porozita při svařování hliníkových slitin 

  Hájková, Alena
  Tato práce se zabývá problematikou vzniku porozity u hliníkových slitin a metodami jejich oprav ve firmě IFE. Teoretická část se zaměřuje na současný stav porozity a způsoby, kterými lze póry opravovat. Použitými technologiemi ...
 • Příprava a organizace výstavby souboru bytových domů ve Štětí 

  Sládek, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je příprava a organizace výstavby bytových domů ve Štětí. V technologickém předpisu se zabývám všemi vrstvami podlah od konstrukce stropu v bytových domech. V objektech jsou těžké podlahy. ...
 • Přístavba víceúčelového domu v Mělníku, práce vnitřní a dokončovací 

  Sládek, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je technologie provádění podlah v objektu přístavby víceúčelového domu v Mělníku. Tato práce obsahuje technologický předpis, který je zaměřený na technologickou etapu podlahy, časové plánování, ...
 • Renovace kluzných ploch 

  Teplý, Miroslav
  Výběr vhodné kluzné hmoty pro renovaci hřídele vyžaduje porovnání několika kritérií. Mezi hlavní kritéria byla zvolena velikost pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátované lepené sestavy, odolnost proti adhezivnímu ...
 • Renovace strojního zařízení 

  Teplý, Miroslav
  Téma bakalářské práce pojednává o renovaci strojního zařízení – renovaci hřídele. Samotná práce je rozdělena do dvou částí. První část pojednává o možnosti využití žárových nástřiků pro renovaci plochy hřídele v místě ...
 • Sealing of Joints in Steel Structures without Surface Treatment 

  Šlanhof, Jiří; Nečasová, Barbora; Liška, Pavel; Hanzelková, Martina (EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014-12-01)
  This contribution deals with the possible options for the sealing of joints which occur in steel structures without surface treatment. The aim is to obtain a means of sealing joints with the potential for long-term reliability ...
 • Stavebně technologická etapa obvodového pláště bytového domu 

  Kasza, Radomír
  Bakalářská práce řeší stavebně technologickou etapu montáže obvodového pláště bytového domu v Českém Těšíně. Obsahuje ucelené části pro realizaci této etapy. Obsahuje kontrolní a zkušební plán, technologický předpis, plán ...