Now showing items 1-5 of 5

 • Dopravní terminál Broumov 

  Jetmar, Jiří
  Cílem diplomové práce je návrh nového autobusového terminálu a rekonstrukce komunikace v ulici Nádražní ve městě Broumov.Práce se zabývá vhodným návrhem uspořádání autobusových zastávek.Součástí práce je návrh vhodného ...
 • Kolmá křížení tramvajových tratí s vlečkami 

  Omaník, David
  Diplomová práce se zabývá kolmým křížení tramvajové tratě s železniční vlečkou. Jsou popsány konstrukce křížení, jak na území ČR, tak i ve světě. Cílem práce je nalézt doporučené konstrukční řešení křížení tramvajové a ...
 • Modulární řešení válečkového dopravníku 

  Novotný, Lukáš
  Tato diplomová práce řeší modulární návrh válečkového dopravníku tratě pro přepravu europalet s nosností 1200 kg a její uplatnění v praxi. Jsou zde uvedena možná konstrukční řešení a vlastní konstrukční návrh. Následuje ...
 • Svářecí stroj 

  Janota, Josef
  Bakalářská práce se zabývá v teoretické části rešerší v oblasti svářecích strojů. V praktické části se zabývá návrhem a celkovou konstrukcí rotačního svářecího stroje pro výrobu průtokoměru. Svařovací zařízení využívá metodu MAG.
 • Zařízení pro montáž a servis sekačky Spider ILD02 

  Frühbauer, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením a návrhem manipulačního zařízení pro montáž a servis sekačky Spider ILD02. V práci je provedena rozvaha a zhodnocení několika alternativ pro daný problém, na které ...