Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr v oblasti pohostinství 

    Mazůrek, Václav
    Podnikatelský plán v oboru pohostinství s náležitostmi pro založení firmy jsou hlavním cílem této bakalářské práce. Bakalářská práce vychází z teoretických poznatků. Ke splnění základního cíle je potřeba vypracovat analýzy ...
  • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Lačňáková, Adéla
    Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybrané společnosti. Na základě teoretických poznatků bude vypracována analýza současného stavu pomocí metod příslušných analýz. Z výsledků analýzy budou formulovány ...