Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza a návrh pokročilých filtrů pro mikrovlnné aplikace 

    Čáslavský, Jan
    Semestrální projekt shrnuje metodiku návrhu mikropáskových filtrů. V práci jsou popisovány hlavní úkony při návrhu mikropáskových filtrů, jako je použití vhodné aproximace přenosové funkce filtru a vhodná reprezentace ...
  • Inovace programu pro návrh analogových kmitočtových filtrů 

    Boleček, Libor
    Cílem této bakalářské práce je vytvořit program, který bude sloužit k návrhu příčkových kmitočtových filtrů. vývoji programu byl použit programovací jazyk c++ a programovací prostředí C++ builder. Metodika návrhu těchto ...