Now showing items 1-4 of 4

 • Mýtný systém a jeho vliv na silniční dopravu v České republice 

  Novák, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou mýtného systému zavedeného v ČR od roku 2007. První část práce definuje základní pojmy v dopravě a popisuje vývoj, cíle a směřování dopravní politiky Evropské Unie a České ...
 • Problematika výběru mýta na silniční síti 

  Mareček, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou výběru mýta na silniční síti. První část práce popisuje zavedené způsoby zpoplatnění komunikací a klade důraz na zpoplatnění výkonové. Zabývá se elektronickými mýtnými systémy a ...
 • Vyhodnocení potřeby "Truck center" na dálnici D1 v úseku Praha - Brno 

  Spáčil, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem počtu a umístění truck-center na dálnici D1. Návrh vychází z aspektů, které mohou ovlivnit počet, velikost a umístění truck-center. Základem je výpočet intenzit nákladní dopravy do ...
 • Zkvalitnění systému výběru mýtného v ČR 

  Marek, Jiří
  Předmětem diplomové práce „Zkvalitnění systému výběru mýtného v ČR“ je problematika elektronického výběru mýtného v ČR. První část práce popisuje výkonové zpoplatnění na principu mikrovlnné technologie, relevantní legislativu, ...