Now showing items 1-4 of 4

 • Aplikace měřicích sond v procesu obrábění 

  Vrzal, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na měřicí metody v procesu třískového obrábění. Cílem je vytvoření stručného přehledu měřicích metod. Práce je rozdělena na dvě části. První část se soustředí na měřicí prostředky pro kontrolu ...
 • Integrace měření do CNC obrábění 

  Vlček, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na integraci měření do procesu obrábění. Cílem je vytvořit přehled používaných měřících sond, popsat principy jakými sondy fungují a rozdělit je dle konstrukce a použití. Praktická část je ...
 • Měřicí stanice v automatické obráběcí lince 

  Fúsek, Jakub
  Diplomová práce se zabývá využitím měřicích stanic v automatických obráběcích linkách. Je uveden přehled metod měření strojírenských výrobků ve strojírenské praxi, se zaměřením na automatizaci měření. Rozebrány jsou základní ...
 • Použití měřicích sond v kusové a malosériové výrobě 

  Koudelka, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na popis jednotlivých typů měřicích sond používaných při třískovém obrábění a popis standardních příkladů jejich použití. V praktické části je uveden návrh měřicích cyklů implementovaných do ...