Now showing items 1-1 of 1

  • Validace přístupnosti webových stránek 

    Krásný, Kamil
    Tato práce se zabývá přístupností webových stránek a možnostmi její automatizované validace. Poskytuje základní pohled na přístupnost jako takovou a identifikuje postižení, kterými mohou uživatelé internetu trpět. Jádrem ...