Now showing items 1-6 of 6

 • Mapa osvětlení terénu v GIS 

  Blatný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou veřejného osvětlení v porovnání s normami ČSN EN a dále na zpracování naměřených dat za použití GIS. Také seznamuje se základními pojmy osvětlení.
 • Moderní metody technologie vyvrtávání. 

  Štábl, Martin
  přehled technologie vyvrtávání,vyvrtávacích strojů, nástrojů, vzájemné porovnání, řezné podmínky, kapaliny,srovnání s ostatními metodami dokončování otvorů.
 • Moderní trendy v třískovém obrábění - soustružení, frézování a vrtání 

  Moravčik, Jaroslav
  Třískové obrábění podléhá celkem pevné historické tradici. První inovace v obrábění byly provedeny v daleké minulosti a další modifikace a úpravy se zaváděly poměrně nepravidelně. Až po průmyslové revoluci a potažmo v druhé ...
 • Racionalizace technologie výroby tělesa 14.037.270 

  Lačňák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá racionalizací stávající technologie obrábění tělesa 14.037.270 na pětiosém CNC stroji HERMLE C20U s řídícím programem Heidenhain. Práce je zaměřena na racionalizaci výroby především otvorů dané ...
 • Sestavení technologie pro součást charakteru víko-příruba. 

  Loukota, David
  Rozbor typických přírubových součástí, konstrukční a funkční posouzení součásti, návrh a upnutí polotovaru, volba strojů, nástrojů a měřidel pro jednotlivé operace, navržení technologického postupu, výpočet časů u jednotlivých ...
 • Využití záměrných poškození vozidel v soudním inženýrství 

  Kapasný, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá tvorbou databázy zámerných poškodení vozidiel vybranými nástrojmi a ich dokumentáciou. Použité boli nástroje, ktoré sú bežne dostupné v domácnosti alebo dielni. V prvej časti je popísané ako ...