Now showing items 1-5 of 5

 • Detekce zubů na 3D počítačovém polygonálním modelu čelisti 

  Hulík, Rostislav
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací algoritmů pro detekci zubů na 3D polygonálním modelu čelisti. Postupně zde popisuji možné způsoby detekce tvarů na počítačovém modelu, včetně jejich využití na konkrétním 3D ...
 • Klasifikace zubů na 3D polygonálním modelu čelisti 

  Hulík, Rostislav
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací řešení klasifikace zubů na polygonálním modelu otisku čelisti. Postupně v ní popisuji možnosti procházení a reprezentace polygonálního modelu v paměti počítače, detekci roviny ...
 • Konstrukční provedení hydrostatických čerpadel 

  Poprac, Martin
  Obsahom bakalárskej práce je pojednanie o základných typoch hydrostatických hydrogenerátorov s ohľadom na ich konštrukciu, výhody a nevýhody a použitie v praxi. V druhej časti práce je dôraz kladený na možnosti znižovania ...
 • Obrábění keramické dentální náhrady z polotovaru na bázi ZrO2 

  Ščasnovič, Erik
  V tejto bakalárskej práci je urobená rešerš na tému obrábania polotovarov z oxidu zirkoničitého pre dentálne aplikácie. V experimentálnej časti boli na spečených vzorkách vyhodnocované testy pevnosti v biaxiálnom ohybe, ...
 • Transmission error analysis for heavy-duty gearbox 

  Kučera, Pavel; Píštěk, Václav; Prokop, Aleš; Řehák, Kamil (JVE Intenational, 2018-05-22)
  This paper deals with an analysis of the transmission error. For this purpose, the measuring loop was assembled from two gear boxes. Subsequently, angles, torque and shaft speed were set or measured. For the evaluation a ...