Now showing items 1-6 of 6

 • Alternativní software pro řízení specializovaných teplotních komor s uživatelským rozhraním 

  Žlebek, Jan
  Práce se věnuje simulačním termálním komorám, jejich SW a HW a vylepšení SW podle požadavků. Dále je také nastíněna problematika testování, která s prací souvisí. Zde užívané termální komory jsou určeny k provádění simulačních ...
 • Design krbových kamen 

  Foltýn, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem designu moderních krbových kamen na spalování tuhých paliv, konkrétně dřeva a dřevěných briket. Zamýšlí se i nad výhodami domácího topení a rozebírá problematiku topných zařízení z ...
 • Interpret vysokoúrovňových Petriho sítí v Pythonu 

  Grigorev, Danil
  Tato práce je zaměřená na implementací interpretu vysokoúrovňových Petriho sítí v jayzce Python za použítí knihovny SNAKES. Je schopná provadění a pokročilé vizualizace navyřených sítí, které jsou popsané v jayzce Python. ...
 • Laboratorní úloha s regulací teploty 

  Telecký, Jakub
  Tato práce pojednává o regulaci a variantách, které lze k tomu využít. V teoretické části jsou proto uvedeny základní pojmy z oblasti automatizace a regulátorů. Hlavní částí je praktická část. Ze zakoupených částí je složena ...
 • Renovace obytné budovy 

  Horn, Jiří
  Předmětem diplomové práce je renovace obytné budovy v Dolní Krupé. Dům byl postaven v roce 1935. Objekt má několik nových přistavených částí jako je garáž a skladovací prostory. Stěny jsou z CPP a cihelných bloků. V obytné ...
 • Závěsný štípací stroj na dřevo 

  Pavluš, Martin
  Hlavním cílem bakalářské práce je zpracovat návrh závěsného štípacího stroje na dřevo. Při návrhu štípacího stroje se vychází ze zadaných parametrů. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních oddílů. První část bakalářské ...