Now showing items 1-3 of 3

 • Měření a analýza elektroencefalogramu 

  Klus, Michal
  První teoretická část studuje vznik a historii elektroencefalografie. Popisuje základní stavební část mozku, neouron, z anatomického a funkčního hlediska. Rozebírá princip vzniku elektrických potenciálů. Dále je uveden ...
 • Topografické mapování elektrické aktivity mozku 

  Dobeš, Petr
  Jedním z nejvýznamnějších signálů biologického původu je elektrická aktivita lidského mozku. Pro správné pochopení a interpretaci elektroencefalogramu (EEG signálu) je často nezbytné provádět jeho vizualizaci. Tato práce ...
 • Zaniklé obce Bílinska na starých mapových dílech 

  Dohnalová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním map z různých časových období, na kterých jsou vyobrazeny dnes již zaniklé obce oblasti Bílinska. V práci je vymezena oblast Bílinska, s jednotlivými charakteristikami této oblasti. ...