Now showing items 1-1 of 1

  • Rychlerostoucí dřeviny jako obnovitelné zdroje energie 

    Žvaková, Veronika
    Tato bakalářská práce se zabývá biomasou jako obnovitelným zdrojem energie. Hlavním tématem jsou rychle rostoucí dřeviny a jejich efekt na biologickou diverzitu, místní ekosystém a krajinnou ekologii. Byl proveden literární ...