Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza různých typů náhradních zapojení asynchronního motoru. 

  Halfar, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá náhradními zapojeními asynchronního motoru. Z topologického hlediska lze tato zapojení rozdělit na zapojení ve tvaru T-článku, -článku a -článku. Každý tvar zapojení má svoji užitečnost. V práci ...
 • Identifikace parametrů náhradního zapojení asynchronního motoru 

  Běloušek, Radim
  Matematický model i náhradní zapojení asynchronního motoru obsahují několik parametrů, které je nutno, z hlediska řízení pro daný stroj, určit s maximální přesností. Práce je zaměřena na identifikaci parametrů náhradního ...
 • Náhradní zapojení asynchronních strojů 

  Běloušek, Radim
  Přestože asynchronní motory patří mezi nejjednodušší a provozně nejspolehlivější stroje, je identifikace parametrů jejich náhradního zapojení obtížná. V této práci je řešena problematika identifikace parametrů náhradního ...
 • Návrh a analýza jednofázového motoru v šestipólovém provedení 

  Souček, Jiří
  Práce se zabývá problematikou návrhu jednofázových asynchronních motorů. Samotné zpracování je rozděleno do několika základních částí. První kapitola se zaobírá konstrukcí a principem funkce jednofázových indukčních motorů. ...
 • Řízení krokového motoru mikrokontrolérem 

  Bělíček, David
  Předmětem práce je úvod do problematiky řízení krokových motorů. Jsou popsány základní principy jednotlivých typů krokových motorů, jejich vlastnosti a způsoby řízení. Uvedených poznatků je dále využito pro návrh koncepce ...
 • Simulace momentové charakteristiky asynchronního stroje 

  Michalík, Marek
  Tato diplomová práce pojednává v první části o základech teorie asynchronního motoru a o principu jeho činnosti. Také se zaměřuje na teorii prostorových vyšších harmonických magnetického pole a princip vytvoření asynchronních ...
 • Trakční pohony s asynchronním motorem 

  Běloušek, Josef
  První část práce je věnována návrhu trakčního asynchronního motoru. V druhé části je vypracována metoda identifikace parametrů náhradního zapojení asynchronního motoru ve tvaru -článku. Je zde vysvětleno, že náhradní ...