Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza a inovace stejnosměrných motorků 

  Štaffa, Jiří
  Práce se zabývá stejnosměrným elektromotorem od firmy ATAS elektromotory Náchod a.s. s výrobním názvem P2XR49. Zprvu je samotné seznámení se s principem chodu, rozběhu, řízení otáček a komutací stejnosměrného stroje. ...
 • Měření charakteristik DC a EC motorků 

  Chlebný, Radek
  Bakalářská práce se zabývá stejnosměrnými komutátorovými a elektricky komutovanými motory firmy Maxon motor AG. První část pojednává o jejich základních konstrukčních prvcích a věnuje se také vlastnostem těchto motorů jako ...
 • Rozbor elektromechanických parametrů historického asynchronního stroje a jejich srovnání se strojem moderním 

  Muczka, Vojtěch
  Tato práce se zabývá renovací historického asynchronního motoru a porovnáním jeho parametrů s moderním ekvivalentem. První část seznamuje čtenáře s principem činnosti tohoto stroje. Následující část je pak věnována renovaci ...
 • Rozbor ztrát malých asynchronních motorů 

  Šišák, David
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem ztrát malých asynchronních motorů. První část práce seznamuje s principem činnosti a konstrukcí asynchronních motorů. Dále je zde pojednáno o problematice jednotlivých ztrát, jejich ...
 • Vliv délky magnetického obvodu na účinnost malého asynchronního motoru 

  Žalkovský, Antonín
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu malého asynchronního motoru a analýzou vlivu změny délky magnetického obvodu na jeho účinnost. V teoretické části jsou popsány konstrukční prvky motoru a samotný princip práce ...
 • Zlepšení energetických parametrů jednofázových asynchronních motorů 

  Dospěl, Leoš
  Bakalářská práce Zlepšení energetických parametrů jednofázových asynchronních motorů se zabývá problematikou snížení ztrát u jednofázového asynchronního motoru J22VV506 od firmy ATAS Elektromotory Náchod a.s.. První část ...
 • Zvýšení účinnosti jednofázového asynchronního motoru 

  Muczka, Vojtěch
  Tato práce se zabývá zvýšením účinnosti jednofázového asynchronního motoru změnou materiálu klece a optimalizací rozměrů rotorové drážky za podmínky dodržení stejného záběrného momentu. První část seznamuje čtenáře o ...