Now showing items 1-4 of 4

 • Hospodaření s povrchovou vodou v zastavěném území 

  Vacková, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Popis a naznačení řešení problému vzniklého ve styku dráhy soustředěného odtoku a části obce.
 • Návrh parametrů malé vodní nádrže v prostředí GIS 

  Feltl, Jakub
  Tato práce je zaměřena na navrhování parametrů retenčních nádrží na malých povodích pomocí srážko-odtokového modelování. K tomuto účelu byly použity moderní výpočetní programy, zabývající se právě tímto tématem (GIS, ...
 • Voda a město 

  Vacková, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Naznačení a popis směru, kterým by se mělo ubírat hospodaření s vodou ve městech.
 • Vytvoření hydrologického modelu pro odvození maximálních odtoků z malých povodí 

  Hakl, Petr
  Cílem diplomové práce je sestavit hydrologický model podle stávající metodiky DesQ-MaxQ, která vychází z hydrologické směrnice pro "Návrhové průtoky pro velmi malá povodí" z roku 1989. Model je schopen na základě zadaných ...