Now showing items 1-4 of 4

 • Deformační měření s využitím zařízení Tritop. 

  Janiš, Libor
  Tato práce se zabývá, návrhem postupu měření deformačního modulu systému Tritop a jeho aplikací na reálné příklady. Navržen je také postup měření torzní tuhosti karosérie a vypracovány jsou modely rámů včetně upevnění ...
 • Dynamické vlastnosti osy C pro multifunkční soustružnické centrum 

  Křepela, Jan
  Obsahem předložené disertační práce je tvorba simulačního modelu osy C multifunkčního obráběcího centra a jeho verifikace na prototypu stroje. Osa C stroje je řízena v polohové smyčce. Simulační model byl vytvořen před ...
 • Konstrukční návrh trubkového rámu Formule Student 

  Ženčák, Jan
  Bakalářská práce popisuje požadavky kladené na rám vozidla pro soutěž Formule Student pravidly a konstrukcí ostatních částí vozu. Cílem práce bylo navrhnout konstrukci rámu s použitím vysoko pevnostní oceli a provést ...
 • Návrh stabilizátoru automobilu 

  Macháček, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřená na stabilizátory u podvozku aut. První část popisuje všeobecné znalosti vlivu naklonění karosérie na jizdní vlastnosti auta a možnosti konstrukčních řešení používaných v praxi. Dále jsou v ...