Now showing items 1-8 of 8

 • Čtyřválcový řadový vznětový motor s excentrickým klikovým mechanismem pro užitková vozidla 

  Ducheček, Martin
  Cílem diplomové práce je vyhodnocení vlivu excentricity klikového mechanismu na síly působící mezi pístem a vložkou válce pro zadaný klikový mechanismu. Následně je vyšetřen vliv excentricity na vyvážení klikového mechanismu ...
 • Dvouválcový zážehový motor pro osobní automobil 

  Richter, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh hnacího ústrojí čtyřdobého dvouválcového zážehového motoru podle zadaných parametrů. Práce se věnuje vyvážení navrhovaného klikového hřídele pomocí různých variant hřídelí a vyvažovací ...
 • Hnací ústrojí čtyřválcového vidlicového motoru 

  Pecka, Luboš
  Tato práce se zaměřuje na návrh uspořádání hnacího ústrojí vidlicového čtyřválcového záže-hového motoru. Porovnává varianty uspořádání ojničních čepů, pořadí zapalování a úhlu ro-zevření válců z hlediska namáhání klikového ...
 • Hnací ústrojí šestiválcového leteckého motoru 

  Drápal, Lubomír
  Cílem této práce je návrh uspořádání plochého šestiválcového motoru se zadanými základními parametry (vrtání, zdvih, atd.), návrh uspořádání klikového mechanismu, pořadí zážehů, návrh vyvážení setrvačných sil a jejich ...
 • Klikový mechanismus plynového vidlicového šestnáctiválce 

  Čep, David
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou klikového mechanismu plynového vidlicového šestnástiválcového motoru. Je proveden rozbor kinematiky a vyvážení klikového mechanismu, jsou stanoveny parametry dynamického modelu, ...
 • Pětiválcový řadový vznětový motor s pryžovým tlumičem 

  Masnica, Pavel
  Cílem této práce je návrh a uspořádání řadového pětiválcového vznětového motoru s pryžovým tlumičem se zadanými parametry, návrh uspořádání klikového mechanismu, návrh vyvážení setrvačných sil a jejich momentů, modální ...
 • Řadový čtyřválcový motor sportovního vozu 

  Šopík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem závodního čtyřválcového motoru pro použití v závodech rallye s požadavkem nízké hmotnosti celé konstrukce, a to za použití vybraných pravidel kategorie Super 2000. Výpočtová ...
 • Viskózní tlumič torzních kmitů plynového vidlicového šestnáctiválce 

  Říha, Stanislav
  Diplomová práce s názvem Viskózní tlumič torzních kmitů plynového vidlicového šestnáctiválce je zaměřena na torzní kmitání klikového hřídele a možnosti, jak jej eliminovat. V první části diplomové práce je výpočet netlumených ...