Now showing items 1-2 of 2

  • Biomechanická studie TEP kolenního kloubu a alternativy k její implantaci 

    Majvald, Jiří
    V bakalářské práci je analyzován historický vývoj z hledisky funkce a konstrukce totální endoprotézy kolenního kloubu. Obsahuje přehled v současnosti vyráběných totálních endoprotéz kolenního kloubu jak ve světě, tak v ...
  • Mazání kolenní náhrady 

    Sadecká, Kateřina
    Práce se zabývá mazáním totální kolenní náhrady za použití metody fluorescenční mikroskopie, která umožňuje jedinečný vhled přímo do kontaktu mezi femoralní a tibiální komponentou. Cílem bylo zjistit vliv složení synoviální ...