Now showing items 1-9 of 9

 • Návrh a implementace online systému do cestovní agentury 

  Gongala, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu cestovního ruchu v České republice a také analýzou vývoje internetové reklamy. Na základě zjištěných skutečností přináší specifický návrh, jak efektivně prezentovat nabídku ...
 • Návrh marketingové strategie pro cestovní kancelář 

  Lašáková, Petra
  Cílem této diplomové práce je navrhnout marketingovou strategii pro cestovní kancelář, která by jí pomohla posílit tržní postavení, získat nové zákazníky a udržet ty stávající, jakožto i zvýšit tržní obrat. Marketingová ...
 • Návrh podnikatelského záměru rozvoje firmy 

  Dobiášková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na nový podnikatelský záměr firmy v oblasti cestovního ruchu v působnosti jejího regionu. Obsahuje zhodnocení dosavadní situace v podnikání, návody, postupy a důležité informace k zvýšení ...
 • Návrh podnikatelského záměru v oblasti cestovního ruchu 

  Navrátilová, Silvie
  Bakalářská práce je návrhem podnikání v oblasti cestovního ruchu na základě živnostenského oprávnění. Vytvořená cestovní agentura bude zprostředkovávat ubytování, stravování a výuku oblíbených sportů. Zakladateli má pomoci ...
 • Podnikatelský plán - Chata Martina 

  Bodnárová, Martina
  V prvej časti svojej práce som sa zamerala na vypracovanie teoretických poznatkov. Jedná sa o teoretické poznatky potrebné pre vypracovanie podnikatežského plánu. V druhej časti som sa zamerala na vypracovanie podnikatežského ...
 • Podnikatelský záměr 

  Changuir, Jana
  Bakalářská práce pojednává o krocích nezbytných k založení a provozování firmy zaměřené na poskytování turistických a dopravních služeb. Obsahuje veškeré potřebné informace pro podnikatele, který by se rozhodl dané podnikání ...
 • Podnikatelský záměr 

  Prátová, Zuzana
  Cílem mé diplomové práce je sestavit podnikatelský záměr pro poskytování ubytovacích služeb bez stravování nacházející se v malé vinařské obci. Zvážit a vybrat nejvhodnější formu jeho financování. Projekt začíná vizí ...
 • Realizace podnikatelského záměru - výstavba penzionu na Tišnovsku 

  Kadla, Jiří
  Diplomová práce se zabývá zpracování podnikatelského záměru na výstavbu penzionu na Tišnovsku. Teoretická část obsahuje investiční rozhodování, podnikatelský záměr, metody ekonomického hodnocení investic a pojem cestovní ...
 • Rozvoj cestovního ruchu financovaný pomoci fondů EU 

  Stupková, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku strukturálních fondů Evropské unie. Zabývá se řešením několika projektů, na které by měli být využity dotace ze strukturálních fondů EU. Projekty by měly přispět ke zvýšení ...