Now showing items 1-2 of 2

  • PERLA Ústí nad Orlicí 

    Kuruc, Adam
    Tématem diplomové práce je architektonická studie projektu „brownfieldu“ konverze továrních hal bývalých bavlnářských závodů PERLA, Bavlnářské závody, A.s. v Ústí nad Orlicí. V rámci přípravných prací byl hmotově řešen ...
  • Revitalizace objektu tkalcovny - Jaroměř 

    Kopecký, Marek
    Projekt zpracovává rekonstrukci staré tovární haly pro účely nové Základní umělecké školy v Jaroměři. Budova je situována ve středu města s dobrou dopravní dostupností. Zachování stávající nosné ocelové konstrukce a zděných ...