Now showing items 1-20 of 23

 • Budova současného vlakového nádraží v Brně 

  Kalvoda, Vít
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu, který byl vypracován v letním semestru 2.ročníku bakalářského studia. Předmětem zadání práce je obnova historické budovy, která je v současnosti využívána jako nádražní ...
 • Hranice – redefinice městské struktury 

  Uherková, Ivona
  Diplomová práce Park and Ride se zabývá návrhem záchytného parkovacího domu ve městě Hranice, které jsou známy především svým významným dopravním vlakovým uzlem a Hranickou propastí. Město nyní trpí velkou intenzitou ...
 • JEDNA IDENTITA: Brno-Vídeň-Bratislava 

  Bártová, Kristina
  Cílem práce je analyzovat problém odcizení se dvojice ohnisek kultury jednoho regionu, znovuobjevit pojítko mezi nimi a navrhnout formu jejich trvalé koexistence v konkrétním architektonickém záměru.
 • Kategorizace mobilních jeřábů 

  Jonák, Vojtěch
  Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání mobilních věžových jeřábů. Tyto jeřáby s horizontální věží, na které je umístěn vertikální výložník, jsou zpravidla samovztyčné a mají podvozek, na kterém se mohou ve složeném stavu ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Bellovičová, Lina
  Laborartory Místo se nachází v bezprostřední blízkosti historického jádra v blízkosti bývalých hradeb. Od centra je odděleno zeleným ringem a ulicí Koliště a přiléhá k hranici ochranného pásma městské památkové zóny. Parcela ...
 • Lávka pro pěší podporovaná kabely 

  Knotek, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem lávky pro pěší podporovaná kabely. Pro návrh byly zpracovány 3 varianty řešení. K podrobnému zpracování byla vybrána varianta č.2 - Visutá lávka s pylonem uprostřed rozpětí. Hlavní náplní ...
 • Městská knihovna, Lausanne 

  Hradec, Miloš
  dve veže: vetrikálna knižnica so špirálovitou rampou
 • Mobilní hra s použitím rozšířené reality 

  Konečný, Adam
  Cílem práce bylo vytvoření hry v rozšířené realitě pro operační systém iOS. Výsledná hra je založena na herním žánru tower defense. Práce se věnuje rozšířené realitě a jejímu vývoji, dále popisuje nástroje potřebné pro ...
 • Návrh zavěšené lávky pro pěší 

  Uher, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je návrh nosné konstrukce lávky pro pěší přes řeku Svratku. Byly vypracovány tři varianty přemostění. Pro další zpracování byla vybrána varianta zavěšené konstrukce. Tvoří ji dva pylony, které ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Kvapilová, Tereza
  Parcela na nároží Bratislavské a Staré se nachází na půlce cesty mezi centrem a Cejlem. Tahle lokace je na hraně, o místo pro stavbu bojují developeři, kteří chtějí z Cejlu lukrativní lokalitu pro bydlení, obchody, ...
 • Novostavba farního kostela v Brně-Líšni 

  Jurák, Vítězslav
  Diplomová práce s názvem „Novostavba farního kostela v Brně-Líšni“ je zpracována jako dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o jeden objekt umístěný ve svahu. Tvoří tak jedno nadzemní a jedno částečně podzemní podlaží. ...
 • Obnova a nové využití zámku v Moravském Krumlově 

  Holibková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí a novým využitím Zámku Moravský Krumlov. V zámeckém areálu jsou navrženy víčeúčelové sály, volnočasové centrum pro obyvatele města a hotel a výstavní prostory pro turisty. Základní ...
 • Požární stanice 

  Kárníková, Iva
  Diplomová práce je zpracovaná ve formě projektové dokumentace stavby. Jedná se o novostavbu požární stanice typu P3. Objekt je dispozičně řešen dle ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice a obsahuje prostory pro ...
 • Požární stanice Zbýšov 

  Stuchlíková, Michaela
  Obsahem diplomové práce je výstavba požární stanice typu P1 a objektu tělocvičny v katastrálním území Zbýšov u Oslavan. Jedná se o třípodlažní objekt požární stanice a dvoupodlažní objekt tělocvičny. Dispoziční řešení je ...
 • RADNICE - VĚC VEŘEJNÁ, Správní centrum městské části Brno-sever 

  Lukášová, Petra
  Na velmi atraktivním místě přilehlém centru Brna – v Černých Polích, se nachází zchátralý areál kasáren. Úkolem bylo vytvořit v z tohoto areálu novou obytnou čtvrť, s vybaveností, kterou si čtvrť žádá. Předmětem diplomové ...
 • Radnice Brno – Sever 

  Fila, Radek
  Hlavním architektonickým motivem je kontrast vertikály a horizontály. Vertikála - věž v níž bude umístěna radnice, bude dominantním prvkem v okolí, a proto dobře reprezentuje důležitost radnice v rámci městské části. Tuto ...
 • Rekonstrukce hl.vlakového nádraží v Brně 

  Šiprová, Lucie
  Náplní bakalářské práce bylo zhotovení Dokumentace pro stavební povolení a části Dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG33 – Ateliér architektonické tvorby ...
 • Restaurace s vyhlídkou 

  Bittman, Jaroslav
  Cílem zadaného tématu diplomové práce „ Restaurace s vyhlídkou“ je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Objekt se nachází v městské části Brno – Veveří. Jedná se o novostavbu, na místě nynější autodílny ...
 • Sakrální stavba 

  Jun, Filip
  jedná se novostavbu Sakrálního typu. Objekt je projektován pro církev protestanského typu. Objekt leží v městě Kutná Hora, na mírně svažitém pozemku. Objekt je navržen jako samostatne stojící. V prvním patře objektu se ...
 • Statické zajištění barokního kostela 

  Kadlec, Jaroslav
  Diplomová práce řeší statické zajištění barokního kostela sv. Jakuba v Městečku Trnávce. Kostel byl postaven roku 1752 v barokním slohu na místě původního románského kostela. Jedná se o zděný jednolodní objekt o půdorysných ...