Now showing items 1-2 of 2

  • Cyklistický/běžecký tréninkový deník využívající GPS data 

    Matera, Tomáš
    Cílem této práce je navrhnout a implemetovat multiplatformní aplikaci tréninkového deníku využívajícího GPS data. První část práce je věnovaná teorii sportovního tréninku, vedení tréninkového deníku a GPS technologii. Ve ...
  • Webový systém pro sledování sportovních výkonů 

    Píč, Karel
    Tato práce dala za vznik webovému tréninkovému deníku pro sportovce a trenéry v běhu na lyžích. V současné podobě je deník veden v tabulkách Microsoft Excel se specifickou strukturou. Deník ve formátu Microsoft Excel ...