Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingové nástroje při krizovém řízení stavebního podniku 

    Dvořáčková, Andrea
    Předmětem bakalářské práce ,,Marketingové nástroje pro krizové řízení stavebního podniku“ je rozbor marketingových nástrojů a koncepcí ve stavebním podniku a následně jejich aplikace v krizovém řízení stavebního podniku.