Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza dopravních nehod a hodnocení kritických míst na území města Brna 

  Holoubek, Vladimír
  Práce se nejdříve zaměřuje na statický popis stavu silniční a železniční sítě v Brně a Jihomoravském kraji. Dále se soustřeďuje především na statistiku nehodovosti, intenzity dopravy a přepravních proudů. V analytické části ...
 • Navigační vedení letu v oblasti Afriky 

  Míček, Petr
  Cílem této bakalářské práce, je provést navigační rozbor vedení letu nad odlehlými oblastmi Afriky. Prácí je rozdělena do tří hlavních kapitol. První část se věnuje navigačnímu pokrytí ve vnitrozemí Afriky. Druhá část je ...
 • Návrh rekonstrukce traťového úseku Otrokovice - Vizovice včetně návrhu technologie práce 

  Záruba, Jan
  Úkolem práce je rekonstrukce regionální železniční jednokolejné trati Otrokovice – Vizovice v km 19,0 - 22,4. Práce obsahuje úpravu geometrických parametrů koleje a rekonstrukci železničního svršku. Další součástí práce ...
 • Návrh RNAV SID a STAR tratí pro letiště Brno Tuřany 

  Zvolánek, Jiří
  Závěrečná diplomová práce se zabývá návrhem RNAV SID a STAR tratí pro letiště Brno Tuřany. Rozebírá využití současných konvenčních příletových a odletových tratí pro dané letiště a popisuje jeho TMA. Na základě zjištěných ...
 • Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Bojkovice-Bohuslavice nad Vláří 

  Ptáček, Jiří
  Tato práce prověří možnosti zvýšení traťové rychlosti pro traťový úsek Bojkovice - Bohuslavice nad Vláří. Zvýšení rychlosti bude posuzováno se stávajícími geometrickými parametry koleje a s navrhovanými změnami geometrických ...
 • Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Hradčovice - Luhačovice 

  Bětík, Václav
  Cílem této práce je prověřit možnost zvýšení traťové rychlosti pro traťový úsek Hradčovice - Újezdec u Luhačovic a v navazujícím úseku Újezdec u Luhačovic - Luhačovice. Zvýšení rychlosti je posuzováno pro stávající geometrické ...
 • Rekonstrukce povrchu vozovky 

  Šuľak, Andrej
  Táto práca pojednáva o rozličných prístupoch k problematike rekonštrukcie povrchu trate na základe rôznych na to určených algoritmoch. Taktiež okrem metód rekonštrukcie trate predstavuje aj návrhy na doplnenie polygonálnej ...
 • Rekonstrukce železniční tratě Hrušovany nad Jevišovkou - Brno v km 145,9 - 149,0 včetně návrhu technologie prací 

  Hospodka, Pavel
  Úkolem práce je rekonstrukce železniční dvoukolejné tratě Hrušovany na Jevišovkou – Brno v km 145,9 – 149,0. Práce obsahuje úpravu geometrických parametrů koleje a rekonstrukci železničního svršku. Nově by v tomto úseku ...
 • Studie Hrušovanské spojky 

  Filo, Martin
  Studie Hrušovanské spojky se zabývá návrhem přímého spojení mezi železničními stanicemi Brno hl .n. a Znojmo tak, aby vlaky nemusely zajíždět do železniční stanice Hrušovany nad Jevišovkou. Spojka výrazně zrychlí a zefektivní ...
 • Zvýšení rychlosti v traťovém úseku Střelice - Moravský Krumlov 

  Dvořák, Jiří
  Tato práce si klade za cíl prověřit možnosti zvýšení rychlosti pro traťový úsek Střelice – Moravský Krumlov. Zvýšení rychlosti je posuzováno se současnými geometrickými parametry koleje. Ojediněle je proveden posudek s ...