Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace pro editaci map spolupracující s GPS modulem 

    Plch, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá teoretickým návrhem a později i praktickou realizací aplikace sloužící pro editaci map. V první části je uveden popis nejdůležitějších částí systému GPS. Dále je blokově popsán přístroj pro ...