Now showing items 1-20 of 31

 • 3D monitor pomocí detekce pozice hlavy 

  Zivčák, Jan
  S vývojem možností zpracování obrazu, stereoskopického zobrazení, cen webových kamer a výkonu počítačů vyvstala možnost jak znásobit zážitek uživatele během práce s 3D programy. Z obrazu z webové kamery lze odhadnout polohu ...
 • Analýza audio signálu v reálném čase 

  Řezáč, Martin
  Cílem této práce je vytvořit program, který bude schopen na základě příchozích audio vzorků rozpoznávat v reálném čase základní frekvenci tónu, na základě určené frekvence vytvářet MIDI informace a ty posílat na zvolené ...
 • Analýza dopravy z videa 

  Sochor, Jakub
  V rámci této práce byl navržen a implementován systém pro analýzu dopravy z videa. Tento system umožňuje detekovat, sledovat a klasifikovat automobily. Systém je schopný detekovat pruhy z pohybu projíždějících automobilů ...
 • Design and Modeling of the Properties of the Servomechanism for a Mobile Free Space Optical Link 

  Cizmar, J.; Nemecek, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  The paper deals with the design of a tracking system determined for mobile free space optical link communication system. The paper also contains description of two-step method of the optical-axes pointing process, description ...
 • Detekce automobilů v obraze 

  Špaňhel, Jakub
  Tato práce si klade za cíl implementovat metodu detekce a sledování automobilu založenou na modelu pohybu, vhodnou pro zpracování v reálném čase. Je zde uveden rozbor běžně užívaných metod detekce a představen princip této ...
 • Detekce pohybujících se objektů ve video sekvenci 

  Hochman, Zdeněk
  Práce se věnuje detekci pohybujících se objektů ve video sekvenci. Zabývá se hlavně problematikou detekce pohybu, určení místa pohybu, nalezení jednotlivých objektů a sledováním průchodu objektu scénou. Následně se zaměřuje ...
 • Detekce, sledování a klasifikace automobilů 

  Vopálenský, Radek
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat v jazyce C++ systém pro detekci, sledování a klasifikaci automobilů ze streamů nebo záznamů dopravních kamer. Systém běží na platformě robotického operačního systému ...
 • Detekce, sledování a klasifikace automobilů 

  Vopálenský, Radek
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat v jazyce C++ systém pro detekci, sledování a klasifikaci automobilů ze streamů nebo záznamů dopravních kamer. Systém běží na platformě robotického operačního systému ...
 • Eye Tracking During Interaction with a Screen 

  Pavelková, Alena
  Tato práce popisuje systém pro sledování obrazovky počítače v reálném čase a určení pozice uživatelova pohledu na tuto obrazovku s využitím dat z eye-trackovacích brýlí a Uniform Marker Fields. Vytvořený systém lokalizuje ...
 • Model of a Monopulse Radar Tracking System for Student Laboratory 

  Bonefacic, D.; Jancula, J.; Majurec, N. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-09)
  Development, construction and testing of a student laboratory model of the radar system that can be used for monopulse tracking is described. The laboratory model is simple and can be assembled from the existing equipment ...
 • Nástroje pro automatizaci workflow procesů 

  Vančura, Tomáš
  Tato diplomová práce je věnována nástroji pro automatizaci workflow procesů. Obecně popisuje co to je workflow. Dále stručně popisuje dostupné nástroje jako MS BizTalk Server, SAP NetWeaver, IBM WebSphere, ORACLE BPEL. ...
 • Návrh a realizace detekce a sledování značky pro účel řízení semiautonomního konvoje 

  Kaura, Patrik
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis a realizaci detekčního a sledovacího systému pasivního prvku pro účely řízení semiautonomního konvoje. První polovina práce se věnuje shrnutí některých řešení konvojů, použitých ...
 • Optické rozpoznání textu v obrázcích 

  Kadlic, Pavel
  Bakalářská práce se zaměřuje na detekci, lokalizaci, sledování a extrakci textu v obrázcích a videu. Jsou v ní popsány algoritmy vedoucí k dosažení optického rozpoznání textu. Práce se zabývá také implementací algoritmů, ...
 • Ovládání počítače pomocí gest 

  Lacko, Peter
  Tato práce se zabývá tvorbou systému pro ovládání počítače přes webkameru pomocí gest, přičemž gesto je zde chápáno jako pohyb ruky utvářející nějaký vzor. V úvodu jsou popsány metody pro detekci ruky v obrazu, sledování ...
 • Počítání průchodů osob dveřmi s využitím stacionární kamery 

  Tichý, Ľuboš
  Tato bakalářská práce se zabývá počítáním lidí, kteří procházejí dveřmi. To může být využito v případě, když chceme vědět, kolik osob se nachází ve sledované místnosti. První část je opis existujících metod počítání lidí ...
 • Počítání tlakových lahví v obraze 

  Klos, Dominik
  Tato práce se zabývá automatickým počítáním tlakových lahví, které jsou umístěny na korbě nákladního automobilu, pomocí kamery umístěné nad korbou projíždějícího vozu. K dosažení tohoto cíle je využito SVM klasifikátoru ...
 • Re-identifikace automobilů pomocí registrační značky 

  Hažmuka, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace pro reidentifikaci vozidel ve dvou videích. Práce popisuje metody zpracování obrazu a detekci objektů v něm a identifikaci symbolů. Vytvořená aplikace používá knihovnu OpenCV ...
 • Rozpoznávání pozic a gest 

  Jiřík, Leoš
  Práce se zabývá studiem současného stavu v problematice zpracování obrazu, zvláště s ohledem k rozpoznávání gest. Zmiňuje vybrané postupy jiných autorů a podrobuje je kritickému pohledu. V druhé části se věnuje návrhu ...
 • Rozšířené uživatelské rozhraní 

  Zahrádka, Jiří
  Práce se zabývá problematikou rozhraní mezi člověkem a počítačem. Zaměřuje se na moderní rozhraní, která využívají projektor a kameru pro rozšíření reálných předmětů o virtuální informace. Součástí práce je také popis ...
 • Segmentace optického disku ve snímcích sítníce 

  Vymazal, Bronislav
  Cílem této práce bylo vytvořit kompaktní algoritmus sloužící k lokalizaci, segmentaci a sledování optického disku v sekvencích obrazů sítnice. Pro účely lokalizace byla použita nová metoda založena na „fast radial transform“. ...