Now showing items 1-3 of 3

 • GPS tracker s online vizualizací dat 

  Itmaizi, Mahmoud J. B.
  Cílem této práce je navrhnout zařízení GPS schopné získávat GPS data a odesílat je přes mobilní síť použitím GPRS do webové aplikace, která se má uložit a zobrazit na mapě. Navržené zařízení umožňuje úpravu a změnu nastavení. ...
 • Low Power GPS Locator 

  Hus, Peter (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The aim of the work is to design a low power GPS locator which will serve as a security device for location tracking and checking vehicles status. The designed device will be able to identify unauthorised manipulation of ...
 • Nízkopříkonový GPS přijímač 

  Hus, Peter
  Cieľom tejto práce je navrhnúť nízkopríkonový GPS prijímač, ktorý bude slúžiť ako zabezpečovacie zariadenie na sledovanie polohy a stavu motorových vozidiel. Navrhnuté zariadenie bude schopné rozpoznať neoprávnenú manipuláciu ...