Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace pro sledování polohy zařízení pro OS Windows Phone 

    Dohnal, Stanislav
    Aplikace implementována v rámci této práce se zabývá získáváním dat o aktuální pozici zařízení, na němž je nainstalován operační systém Windows Phone 7. Obsahuje teoretické seznámení s tímto operačním systémem, dnešní ...