Now showing items 1-10 of 10

 • Evidence geografických tras uživatele 

  Javorek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové služby, v níž si uživatel může do interaktivní mapy zaznamenat své trasy pro volnočasové aktivity (např. běh). Využita je architektura tzv. mashupu, kdy v sobě program spojuje ...
 • Komunitní Web pro turisty 

  Satrapa, Adam
  Tato bakalářská práce přibližuje návrh, vývoj a testování aplikace, určené především turistům. Aplikace je rozdělena do dvou částí. Serverová část zajišťuje hlavně organizaci uživatelů, nahrávání uživatelských tras, jejich ...
 • Konstrukce mobilního pásového podvozku transportního stroje 

  Mareš, Michal
  První část této bakalářské práce se zabývá rešerší pásových delta podvozků pro transportní stroje se čtyřmi pásovými jednotkami. Jejich výhodami, či nevýhodami a následným konstrukčním řešením. Druhou částí bakalářské práce ...
 • Nádraží VRT letiště Brno Tuřany 

  Kuchtík, Pavel
  Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie. Předmětem řešení byl návrh nádraží VRT v Brně- Tuřanech, nedaleko brněnského letiště. Byla navržena nádražní budova s nástupišti a čtyřmi kolejemi. Dvě z nich ...
 • Nové brněnské hlavní nádraží a jeho veřejná prostranství 

  Nytrová, Bohdana
  Už téměř sto let se Brno rozhoduje, kde postaví nové hlavní nádraží. Už několikrát bylo velmi blízko k realizaci, ale historické události stavbu odložily. V předloňském roce však konečně došlo k rozhodnutí postavit nové ...
 • Pásový podvozek lesního traktoru 

  Beránek, Jakub
  Tato práce se zaměřuje na použití různých typů pásových podvozků se snahou co nejvíce snížit tlak vozidla na lesní podrost při zachování požadovaných rychlostí stroje a tažné síly. Je provedeno rozdělení podvozků do ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Vsetín 

  Maixner, Pavel
  Cílem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Vsetín tak, aby vyhovovala současnému provozu a požadavkům pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Jsou navržena dvě ostrovní oboustranná ...
 • Software pro uživatelské zpracování GPS údajů 

  Kohoutek, Pavel
  Práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro zpracování údajů o prošlých trasách ve formátu GPX. Aplikace zobrazuje trasu na mapových podkladech, umožňuje její editaci, pojmenování trasových bodů a přiřazení fotografií. ...
 • Webový editor audia 

  Kadlčík, Stanislav
  Diplomová práce Webový editor audia se zabývá specifikací požadavků, výběrem technologií pro realizaci i samotnou implementací audio editoru. Práce využívá mo­derních přístupů standar­dů HTML5. Je rozdělena na klientskou ...
 • Zpracování GPS záznamů 

  Jaška, Roman
  Cieľmi tejto práce boli analýza chýb v GPS záznamoch aktivít, identifikácia algoritmov vhodných na ich korekciu a návrh riešenia tohoto problému spojený s implementáciou Android aplikácie. Prvá kapitola sa zaoberá všeobecným ...