Now showing items 1-9 of 9

 • Dynamická interakce automobilu s krytem vozovky 

  Svršek, David
  Rešeršní bakalářská práce, Dynamická interakce automobilu s krytem vozovky, se zabývá shrnutím základních poznatků o působících silách a faktorech, které ovlivňují interakci vozidla s povrchem vozovky. Práce je rozdělena ...
 • Friction Modification within Wheel-Rail Contact 

  Galas, Radovan
  Předložená disertační práce se zabývá experimentálním studiem modifikátorů tření a maziv pro temeno kolejnice, které jsou aplikovány do kontaktu kola a kolejnice za účelem optimalizace adheze a redukce hluku. Hlavním cílem ...
 • Návrh elektrizace jednokolejné trati 

  Svoboda, Ondřej
  Hlavním tématem diplomové práce je návrh elektrizace jednokolejné trati stejnosměrnou proudovou soustavou 3 kV a střídavou proudovou soustavou 5 kV 50 Hz a poté ekonomicky zhodnotit v časovém období 30-ti let. Práce pojednává ...
 • Osobní výtah pro obytné budovy 

  Moravec, Josef
  Diplomová práce se zabývá aplikací nových nosných orgánů pro osobní výtah zahrnující výpočet trakce. Dále posouzení pasivních odporů od vedení výtahu vlivem různé polohy zavěšení a vedení výtahu. Nakonec byla provedena ...
 • Rám výtahu 

  Seják, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na několik částí osobního elektrického trakčního výtahu. Hlavním úkolem je navrhnout koncepci rámu pro výtahový stroj Sassi Toro s odkláněcí kladkou pro nosnosti 1000 až 1600 kg. Je nezbytné ...
 • Research to improve traction and dynamic quality of locomotives 

  Píštěk, Václav; Kučera, Pavel (JVE International, 2017-09-27)
  The article reviews and analyzes available theoretical and experimental studies aimed at improving the tractive and dynamic characteristics of locomotives. Based on the information received, the authors formulated the ...
 • Technologie výroby plechových klecí pro axiální soudečková ložiska 

  Jež, Marek
  JEŽ Marek: Technologie výroby plechových klecí pro axiální soudečkové ložiska. Diplomová práce prezenčního studia, magisterského studijního programu – Strojírenství. Obor strojírenská technologie, 2. ročník, 2. stupeň – ...
 • Vyhodnocení příčin dopravních nehod vozidel městské hromadné dopravy v Brně 

  Ševčíková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou dopravních nehod prostředků městské hromadné dopravy v Brně. První část práce je zaměřena na rozbor struktury vozového parku Dopravního podniku města Brna, a.s. (dále jen DPMB). Ve ...
 • Výhled v progresivních metodách plošného tváření 

  Válka, Petr
  Popis, vyhledání a zhodnocení progresivních metod plošného tváření kovů