Now showing items 1-20 of 55

 • Daňové a právní aspekty zahájení živnostenského podnikání 

  Kužniarová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá daňovými a právními aspekty zahájení živnostenského podnikání. Analyzuje problémy, které souvisejí se založením živnostenského podnikání. Obsahuje jednotlivé kroky pro efektivní založení živnosti.
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Perglová, Iveta
  Na řešeném území byly navrženy dva polyfunkční objekty, které doplňují stávající zástavbu a uzavírají hranici městského jádra. Objekty vychází ze zanechání průchodu přes území z centra města na její okraj. Výšková hladina ...
 • GUI pro deskovou hru Dostihy a sázky 

  Očenáš, Marek
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit rozhraní (GUI) deskové hry Dostihy a sázky, které umožní uživateli (hráči) ovládat hru na virtuálním hracím plánu a bude také hlídat dodržení všech herních pravidel. V textu této ...
 • Koncepce a problematika Temného webu 

  Horváth, Jakub
  Tato bakalářská práce pojednává o Temném webu a jeho využití. Přestože je Temný web součástí Internetu takřka od samotného vzniku Internetu, veřejnost mu začala věnovat svou pozornost teprve před pár lety. Hlavním cílem ...
 • Návrh optimální právní formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Zámečníková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá problematikou výběru správné formy podnikání pro společnost. Výběr nejvhodnější formy podnikání bude posuzován především z pohledu daně z příjmu. Do analýzy zahrnu formu podnikání jako fyzická ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro vznik a rozvoj společnosti 

  Krhut, Jan
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení pojízdného baru. Jedná se o specifický bar kombinující prvky rychlého občerstvení a klasického baru. Práce je složena ze tří částí. Teoretická část bude ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení květinářství 

  Boháčová, Kateřina
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení květinářství. Předmětem podnikání bude prodej květin a drobných dárkových předmětů. Práce je rozdělena do tří částí, teoretické, analytické a návrhové. V první ...
 • Návrh podnikatelského záměru - Založení palačinkárny 

  Brabencová, Lucie
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení palačinkárny. Jedná se o oblast rychlého občerstvení, pro kterou je typická malá prodejní plocha, specifický, úzce zaměřený sortiment a vysoká fluktuace ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení cukrárny 

  Koubek, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského záměru pro založení cukrárny. Cílem této bakalářské práce je zpracování podkladů k zahájení podnikatelské činnosti ve výrobě a prodeji cukrářských výrobků. V ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro založení letní basketbalové školy 

  Skrovná, Nicole
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení letní basketbalové školy pro děti. Předmětem podnikání je organizování sportovní činnosti. Práce je rozdělena do tří částí: teoretické, analytické a návrhové. ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro založení masérského studia 

  Střížová, Kristýna
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení masérského studia. Předmětem podnikání této živnosti bude poskytování služeb v oblasti masáží. Práce je rozdělena do tří hlavních částí, teoretické, analytické ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro založení restaurace 

  Boček, Petr
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru založení restaurace. Naše restaurace se zaměřením na turisty a cyklisty bude ležet v obci Vilémovice. Obor podnikání patří do pohostinství. Práce se skládá ze tří částí. ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro založení účetní firmy 

  Chvátalová, Michaela
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení účetní firmy. Návrh vychází z analýz trhu aplikovaných převážně pro Jihomoravský a Olomoucký kraj, ale zároveň i pro celou Českou republiku. Analýzy trhu ...
 • Návrh podnikatelského záměru v oblasti cestovního ruchu 

  Navrátilová, Silvie
  Bakalářská práce je návrhem podnikání v oblasti cestovního ruchu na základě živnostenského oprávnění. Vytvořená cestovní agentura bude zprostředkovávat ubytování, stravování a výuku oblíbených sportů. Zakladateli má pomoci ...
 • Návrh strategie malé cukrárny 

  Sobol, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh strategie malé cukrárny. Snaží se navrhnout takové změny, které by pomohly cukrárně v jejím dalším rozvoji. K tomu využívá teoretické poznatky, především analýzy prostředí firmy. Pomocí ...
 • Obchodní dům "Centrum" v Brně 

  Dvořáková, Zuzana
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie rekonstrukce a nástavby obchodního domu “Centrum“ v Brně. Jedná se o dominantní stavbu významného českého architekta Vladimíra Karfíka, která se nachází na území Městské ...
 • Obchodování se zemědělskými pozemky 

  Machů, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou zemědělských pozemků a obchodu s nimi. Cílem práce je vyhodnotit za jakým účelem se dějí obchody s pozemky v naší zemi a pro jednotlivé typy obchodů vytvořit schémata. Jednotlivá ...
 • Optimalizace daňové povinnosti osoby samostatně výdělečně činné 

  Zvěřinová, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá zdaněním příjmů fyzické osoby, která na základě živnostenského oprávnění podniká jako osoba samostatně výdělečně činná. Subjekt zároveň uzavřel pracovní poměr, tudíž výkon samostatné činnosti je ...
 • Podnikatelský plan pro založení video studia 

  Matulová, Veronika
  Předmětem diplomové práce je zpracování reálného podnikatelského plánu pro založení společnosti M. Matula Productions. Na základě teoretických poznatků, zpracovaných analýz vnějšího i vnitřního okolí podniku a průzkumu ...
 • Podnikatelský plán 

  Borovská, Nikoleta
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro rozšíření podnikání živnostníka, který podniká v oboru vnitrostátní nákladní dopravy. Práce je rozdělena do tří částí, v první části jsou teoretická východiska ...