Now showing items 1-4 of 4

 • The Dilemmas over Credit Policy Management in a Company 

  Gorczyńska, Maria (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-06)
  Purpose of the article The paper identifies the core dilemmas over the establishment of the credit policy in a company. It considers the general scope and basic stages of credit policy management and analyses each stage ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Pospěchová, Marie
  Obsahem této bakalářské práce je problematika řízení pohledávek v obchodní korporaci a to především těch pohledávek, které již mají uplynulou dobu splatnosti. V teoretické části bakalářské práce jsou charakterizovány ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Kvasová, Daniela
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou riadenia pohľadávok z obchodného styku a aplikuje teoretické poznatky na vybranú kapitálovú spoločnosť. Na základe zistených výsledkov vybraných ukazovateľov finančnej analýzy a ...
 • Řízení pohledávek v obchodní společnosti 

  Otýpka, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na teoretickou úpravu oblasti pohledávek, především na jejich řízení. Analytická část práce zobrazuje způsob řízení pohledávek v konkrétní obchodní společnosti. V souvislosti s tím jsou v práci ...