Now showing items 1-20 of 27

 • Algoritmické obchodování na burze s využitím dat z Twitteru 

  Kříž, Jakub
  Práce se zabývá tvorbou systému, který na základě analýzy historických burzovních dat a zpráv z Twitteru predikuje budoucí vývoj trhu. Tweety ze dvou různých sad jsou analyzovány pomocí náladových slovníků nebo přes ...
 • Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí 

  Bárta, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému schopného automatizovaně obchodovat na burze. K predikci vývoje je využito neuronových sítí. Pro hledání vhodných kombinací vstupních parametrů je použit genetický algoritmus.
 • Algoritmizace pro podporu rozhodování 

  Kvapil, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá vývojom v oblasti automatizácie elektronického obchodovania. V práci je demonštrované využitie automatického obchodného systému, ktorý obchoduje na základe technickej analýzy. Tento systém sa ...
 • Algoritmizace pro podporu rozhodování 

  Šišlák, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na vývoj cenových indikátorů, které se využívají k efektivnímu obchodování na burze. Součástí práce je technická analýza vybraného měnového páru v daném čase a na základě výsledků vytvoření ...
 • AOS: Nastroj pro analýzu grafu 

  Siebert, Martin
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať nástroj slúžiaci k analýze grafu tržných dát. Jednou z hlavných požiadaviek návrhu je jednoduchá modifikovateľnosť a udržiavateľnosť zdrojového kódu. Tento cieľ ...
 • Forexový automatický obchodní systém založený na neuronových sítích 

  Kačer, Petr
  Hlavním cílem této práce je vytvoření forexového automatického obchodního systému s možností přidávat obchodní strategie jako moduly a realizace modulu obchodní strategie založené na neuronových sítích. Implementovaný ...
 • Investiční prostředí ve virtuální real cash ekonomice 

  Lehnert, Filip
  Předmětem této diplomové práce je seznámení čtenáře s problematikou možných finančních investic ve virtuální ekonomice s reálnými peněžními prostředky a navržení strategie vedoucí k co největšímu zhodnocení počátečního ...
 • Komoditní deriváty z pohledu drobného investora 

  Sapák, David
  Tato práce popisuje moţnosti elektronického obchodování na světových burzách. Přibliţuje, jak lze pomocí osobního počítače a celosvětové sítě internet pracovat efektivně v programových platformách připojených přímo na ...
 • Kritická analýza obchodních strategií na kapitálových trzích 

  Novák, Radomír
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení teoretické a praktické podstaty intradenního obchodování. To jest použití nástrojů technické analýzy, představení obchodních systémů, výběr brokera a aplikace poznatků a softwarové ...
 • Kryptoměny a možnosti jejich obchodování 

  Kubík, Lubomír
  Bakalářská práce se věnuje vývoji a začátkům kryptoměn v čele s nejrozšířenější kryptoměnou Bitcoin. Popisuje principy fungování blockchainu a decentralizovaných měn. Zaměřuje se také na srovnání jednotlivých kryptoměn, ...
 • Machine Learning Strategies in Electronic Trading 

  Huf, Petr
  Úspěšné obchodování na trzích je snem mnoha lidí. Zajímavým odvětvím tohoto byznysu je elektronické obchodování, kde obchodní strategie běží na počítači bez jakéhokoliv zásahu člověka. Tento způsob obchodování poskytuje ...
 • Návrh a optimalizace automatického obchodního systému pro forex 

  Trnik, Erik
  Diplomová práca sa zaoberá navrhnutím automatického obchodného systému určeného predovšetkým pre intra-denné obchodovanie na menových trhoch. Cieľom práce je vytvoriť ucelený teoretický základ, v praktickej časti práce ...
 • Návrh automatického obchodního systému pro forex 

  Kolář, Jan
  Diplomová práce se zabývá navržením automatického obchodního systému určeného především pro intra-denní obchodování na měnových trzích. Cílem práce je vytvořit ucelený teoretický základ, v praktické části práce poznatky ...
 • Návrh internetové komunikační kampaně 

  Petyrková, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je problematika úspěšnosti internetové prezentace malé firmy a její komunikace se zákazníky prostřednictvím internetu. Zabývá se různými možnostmi propagace firmy na internetu a zavedením ...
 • Návrh internetového obchodu pro malou firmu 

  Petyrková, Kateřina
  Bakalářská práce analyzuje problémy, které souvisejí s internetem a jeho vlivem na lepší komunikaci mezi firmou a zákazníky. Obsahuje návrh internetového obchodu pro malou firmu, který by měl usnadnit prodej výrobků.
 • Technická analýza 

  Krčová, Vendula
  Tato diplomová práce se zabývá obecnou charakteristikou technické analýzy, vymezením informačních zdrojů a přístupům k technické analýze. Zvláštní pozornost je věnována jednotlivým indikátorům technické analýzy. Praktická ...
 • Technická analýza 

  Souček, Vilém
  Tato diplomová práce se zabývá obecnou charakteristikou technické analýzy a jejím využití při rozhodování na akciovém trhu. Práce obsahuje teoretická východiska, která se zabývají problematikou obchodování na kapitálových ...
 • Technická analýza 

  Okruhľanský, Lukáš
  Predmetom mojej diplomovej práce je technická analýza. Teoretická časť sa zaoberá priblížením problematiky z teoretického hľadiska a popisom jednotlivých jej metód, v druhej časti sa zaoberám praktickým využitím technickej ...
 • Tvorba automatických obchodních systémů pomocí genetických algoritmů 

  Grega, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou využití genetických algoritmů v procesu vývoje automatických obchodních systémů. Dúraz je kladen na testovaní robustnosti vytvořených modelů, ich praktickou aplikovatelnost na ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu na kapitálových trzích 

  Bačík, Matej
  Diplomová práca rieši problematiku obchodovania na kapitálových, komoditných a devízových svetových burzách za pomoci technickej analýzy vytváranej metódami a postupmi, ktoré spadajú do kategórie umelej inteligencie. Práca ...