Now showing items 1-20 of 42

 • Analýza chladnutí motoru 

  Schmidt, Drahomír; Rozlivka, Tomáš; Frydrýn, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Tento článek se zabývá informacemi o dopravních nehodách. Zvláště se zaměřuje na fingované dopravní nehody a pojistné podvody a představuje metodu měření chladnutí motoru jako způsob k odhalování této trestné činnosti.
 • Analýza kritických míst v silniční dopravě na okrese Blansko 

  Janík, Josef
  Tato diplomová práce analyzuje konkrétní kritická nehodová místa na okrese Blansko. Cílem práce je navrhnout organizační, stavební a technická opatření, která povedou ke snížení možnosti vzniku nehod, tedy ke zvýšení ...
 • Analýza možností mobilní požární techniky a jednotek HZS při likvidaci mimořádných událostí 

  Kinduch, Oldřich
  V této publikaci je popsán rozvoj požáru, vývoj mobilní požární techniky, znalost strojníka v požární taktice, věcných prostředků, bezpečnost práce na stanici, ale i u zásahu. Znalosti strojníka a především možnost zdokonalení ...
 • Analýza pojmů náhle x nenáhle pomocí experimentu 

  Tokař, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  This paper deals with the measurement for determining the boundaries of sudden change speed. The introduction briefly describes the current status of this issue in forensic engineering. Methods of measurements is based on ...
 • Analýza rychlosti cyklistů ve věkové kategorii 4 až 10 let 

  Skanderová, Valentýna
  Diplomová práce Analýza rychlosti cyklistů ve věkové kategorii 4 až 10 let se věnuje historii vzniku jízdního kola, popisu konstrukce a typů kol pro děti v dané věkové kategorii. Součástí práce je statistika nehod za účasti ...
 • Analýza soustavy faktorů ovlivňujících bezpečnou podélnou vzdálenost mezi vozidly 

  Zemánek, Lukáš
  Tato dizertační práce pojednává o problematice bezpečné podélné vzdálenosti mezi vozidly. Obsahuje rozbor soustavy faktorů ovlivňujících bezpečný odstup mezi vozidly a zabývá se výzkumem vlivu řady z těchto faktorů na ...
 • Automobilové černé skříňky – problematika získávání a vyhodnocení dat pro znaleckou činnost 

  Lenková, Alžběta; Schmidt, Drahomír (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Na českém i světovém trhu roste množství záznamových zařízení, které se dají nazvat černými skříňkami pro nezávislou instalaci do osobních či nákladních automobilů. Kromě základní dynamiky sledují polohu automobilu pomocí ...
 • Bezpečnostní inspekce na vybraných lokalitách ve Zlínském kraji 

  Holcová, Veronika
  Diplomová práce je zaměřena na bezpečnostní inspekci na vybraných lokalitách ve Zlínském kraji. Na začátku práce jsem obdržela od dopravního inspektorátu v Kroměříži 14 nebezpečných lokalit ve Zlínském kraji, z nichž bylo ...
 • Bezpečnostní inspekce v kraji Vysočina 

  Špaček, Jan
  Diplomová práce se zabývá bezpečnostní inspekci na vybraných lokalitách v kraji Vysočina. Celkem bylo zvoleno šest křižovatek z intravilánu a extravilánu a tři úseky z extravilánu, pro které byla v první fázi vypracována ...
 • Bezpečnostní inspekce vybraných lokalit v Moravskoslezském kraji 

  Jalůvková, Denisa
  Tato diplomová práce se zabývá bezpečnostní inspekcí na vybraných lokalitách v Moravskoslezském kraji. Nejprve bylo pro provedení analýzy dopravních nehod vybráno deset úseků a deset křižovatek z extravilánu. Tyto lokality ...
 • Bezpečnosť cestnej dopravy so zameraním na železničné priecestia v slovenskej republike 

  Monoši, Mikuláš; Ballay, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The assessment of the current situation in the Slovak Republic in the field of road transport. Analysis of accident statistics on highways, state roads and railway crossings in Slovakia. Analysis of selected accidents on ...
 • Comparison of Halogen and Xenon Headlamps in Terms of Pedestrians’ Visibility 

  Bradáč, Albert; Semela, Marek; Škoda, Jan; Sumec, Stanislav; Kledus, Robert; Bilík, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This case study presents a comparison of visibility and recognisability (discernibility) of objects – pedestrians – on the road in rural areas at night on encounter with low beam headlights fitted with halogen lights and ...
 • Comparison of Utilization of Conventional and Advanced Methods for Traffic Accidents Scene Documentation in the Czech Republic 

  Stáňa, Ivo; Tokař, Stanislav; Bucsuházy, Kateřina; Bilík, Martin (Elsevier, 2017-05-11)
  Documentation of the traffic accidents scene is one of the main assumptions and input facts for subsequent accident process analysis. This contribution points out major deficiencies (especially lower accuracy and efficiency) ...
 • Dopravní nehody a kamery – případová studie 

  Křižák, Michal (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  S rozvojem palubních kamer a zvyšováním podílu sledovaných úseků komunikací se zvětšuje podíl dopravních nehod zaznamenaných na video. Cílem článku je ukázat základní metody, s využitím minimálního množství softwaru, pro ...
 • Ekonomické posouzení dopravní situace 

  Doležel, Robin
  Diplomová práce se zabývá modelováním a následným ekonomickým posouzením dopravní situace konkrétní křižovatky, při uplatnění pravidla o odbočení vpravo na červený světelný signál. Práce je rozdělena na část teoretickou, ...
 • Fotogrammetrická rekonstrukce místa nehody za pomoci bezpilotního prostředku 

  Svatý, Zdeněk; Kocián, Karel; Lenková, Alžběta (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Rekonstrukce místa dopravní nehody má zásadní vliv na následnou forenzní analýzu. Kvalita a přesnost získaných podkladů přímo ovlivňuje rozsah možného zpracování a dosažitelnou úroveň analýzy. Cílem tohoto příspěvku je ...
 • Hodnocení poruch jako příčin havárií automobilů 

  Řehák, Miloslav; Semela, Marek; Drahotský, Ivo (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The article deals with the issue related to recognition and assessment of the failures or the defects as the cause of car accidents . The great emphasis is laid in the need to safeguard the damaged car parts shortly after ...
 • Komparácia právnej úpravy hodnotenia znaleckého posudku nevyžiadaného súdom v rámci občianskeho súdneho konania v Slovenskej republike a v Českej republike 

  Strapáč, Peter (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
  Článok sa zaoberá problematikou hodnotenia znaleckého posudku nevyžiadaného súdom a predloženého účastníkmi konania ako dôkazu v rámci občianskeho súdneho konania, pričom v článku autor komparuje právnu úpravu obsiahnutú ...
 • Komplexní systém pro analýzu silniční nehody - - střet dvou automobilů na křižovatce 

  Semela, Marek
  Práce se zabývá problematikou soudně znalecké technické analýzy silničních nehod, konkrétně vytvořením komplexní metodiky pro analýzu dopravních nehod na křižovatkách. V práci jsou definovány pojmy komplexní systém a ...
 • Komplexní systém pro analýzu silničních nehod typu střet vozidla s motocyklem 

  Slepánek, Petr
  Tato disertační práce popisuje problematiku komplexního systému pro analýzu střetu motocyklu s vozidlem a navrhuje vhodnou metodiku pro řešení tohoto typu střetu. Jsou zde shrnuty dosavadní znalosti v oblasti problematiky ...